Dnes:20°C

Zítra:19°C

Čtvrtek 7.7. Bohuslava
Menu

Jeseník obnoví pravidelný letní svoz bioodpadu

Jeseník obnoví pravidelný letní svoz bioodpadu

foto: Jesenik.org

30. 03. 2022 - 18:00

V týdnu od 4. dubna dojde na území města Jeseník k obnovení pravidelného letního svozu bioodpadu. Pro obyvatele města to znamená, že se přechází na čtrnáctidenní svoz směsného komunálního odpadu. V sudé týdny se bude vyvážet bioodpad a v liché týdny se bude vyvážet směsný komunální odpad.

U vybraných objektů na sídlištích, kde na objem nádoby připadá velký počet obyvatel, zůstávají svozy ve stejných intervalech jako doposud. Konkrétní svozové dny ve vaší ulici naleznete na webu města a Technických služeb Jeseník a.s. Změnou četnosti svozu směsného komunálního odpadu v minulém roce došlo ke snížení množství tohoto odpadu o 130 tun oproti roku 2020. 

"Díky, tomu, že jsme v roce 2021 účinně separovali odpady a v popelnici skončilo méně než 200 kg komunálního odpadu na občana, tak se nám podařilo získat slevu za uložení odpadu na skládku. Pokud se nám podaří tento trend udržet i v tomto roce, získáme opět slevu a nebude nutné náklady na zpracování odpadů přenášet na občany tím, že se bude zvyšovat poplatek za odpady," uvedl místostarosta Tomáš Vlazlo.

Ekonomické hledisko ale není jediným důvodem úpravy svozu odpadů, důležitější je pozitivní dopad na životní prostředí. Od roku 2030 bude zakázáno skládkování využitelných odpadů a hlavním cílem této snahy státu i města je přimět občany k lepšímu nakládání s odpady, zastavit ukládání odpadu do země a zvýšit podíl recyklace.

Proto žádáme občany, aby se zamysleli nad tím, že veškeré odpady, které odloží do popelnice či kontejneru na směsný komunální odpad, jsou odvezeny na skládku do Supíkovic a uloženy do země. Každý týden se z Jeseníku na skládku odveze 30 tun odpadu. Cílem každého by mělo být předcházet vzniku odpadu, a pokud už nějaké odpady vytvoří, tak je v co největší míře vytřídit, aby mohly být ještě využity k jiným účelům.

Další články