Zde může být vaše reklama.

Kraj podpořil školy na cestě k digitalizaci

Kraj podpořil školy na cestě k digitalizaci

foto: Olomoucký kraj

27. 05. 2020 - 20:00

Školy v regionu se v současné době postupně vrací ke klasické výuce, kterou přerušila opatření v souvislosti s pandemií koronaviru. Podle odborníků je ale zřejmé, že výuka už nikdy nebude probíhat stejně. Různé formy online učení se stanou běžnou součástí vzdělávacího procesu na všech typech škol.

V rámci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce byl už v roce 2017 zřízen Krajský metodický kabinet digitální gramotnosti. Ten cíleně a dlouhodobě podporuje rozvoj digitálních kompetencí pedagogů v kraji,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Kraj navíc aktuálně spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR. Výsledkem je služba digitální pohotovosti pro všechny školy v regionu.

Specialisté, kteří se podílí na tomto společném projektu, školám poradí s využitím moderních nástrojů, jako je například Google meet nebo Microsoft Teams. Kontakty a důležité informace najdou zájemci na stránkách Digitální pohotovost,“ řekl vedoucí odboru školství Miroslav Gajdůšek.

Projekt Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce je aktuálně v posledním roce realizace. Už nyní je ale připraven záměr na jeho pokračování s tím, že činnost metodického kabinetu pro digitální gramotnost bude zachována v plném rozsahu, a navíc se dočká rozšíření. Nový projekt počítá se zapojením většiny středních, vyšších odborných a 80 základních škol v kraji.

Další články