Čtvrtek 7.12. Ambrož/Benjamín
Menu

Kroměříž zdražuje nájemné o 18 procent

Kroměříž zdražuje nájemné o 18 procent

foto: archív

09. 09. 2019 - 19:00

Kroměřížská radnice chystá zvýšení nájemného v městských bytech. „Nyní činí 55 korun za metr čtvereční. „Neměnilo se asi deset let a i po zvýšení asi o 18 procent na 65 korun za metr čtvereční zůstane pro nájemníky na přijatelné a sociální úrovni,“ uvedl místostarosta Karel Holík. Částku 55 korun za metr čtvereční stanovila městská rada v červenci 2009 s účinností od 1. ledna následujícího roku, tedy 2010.

 

Radní minulý týden uložili Petrovi Sedláčkovi, jednateli Kroměřížských technických služeb, které mají městské byty ve výpůjčce, aby zvýšení nájemného na 65 korun za metr čtvereční připravil. "Od 1. ledna 2020 by tak nájemníci platili vyšší nájemné. Je to nutný krok. Nájemné se neměnilo dlouho a údržba bytů je přitom stále nákladnější,“ doplnil starosta Jaroslav Němec.

Nájemné bytů upravuje občanský zákoník. „Zvyšovat nájem je možné obecně maximálně jednou za 12 měsíců a to tak, že navýšení může za tři po sobě jdoucí roky činit maximálně 20 procent,“ uvedl Sedláček. Pokud zvýšení nájemného o 10 korun na metr čtvereční, tedy asi o 18 procent, schválí radní, Kroměřížské technické služby jej budou moci uplatnit u nově uzavíraných smluv.

Nájemníkům se smlouvou na dobu neurčitou technické služby zvýšení nájmu navrhnou. Pokud jej nájemník neakceptuje, Kroměřížské technické služby se mohou obrátit na soud, kde ale mohou žádat zvýšení až na výši nájemného v místě a čase obvyklou. „Ta se v Kroměříži pohybuje zhruba na 130 korunách za metr čtvereční, což je dvojnásobek uvažovaného navýšení na 65 korun za metr čtvereční,“ doplnil Sedláček.

Kroměříž má 510 bytů. Většina z nich, 422, je v takzvaných domech zvláštního určení pro soběstačné seniory a zdravotně postižené. Další byty jsou určené pro příjmově vymezené skupiny obyvatel, zbylé jsou vedeny jako městské byty. Do tohoto fondu nejsou započítány byty v domovech pro seniory, o které se stará příspěvková organizace města Sociální služby města Kroměříže. Celková výše dluhu na nájemném v městských bytech se pohybuje kolem tří milionů korun.

Další články