Zde může být vaše reklama.

Stavba začala Mezi Uničovem a Olomoucí se bude jezdit sto šedesát

Mezi Uničovem a Olomoucí se bude jezdit sto šedesát

foto: archív

09. 09. 2019 - 15:00

Bezkonkurenční jízdní dobu vlaků mezi Uničovem a Olomoucí přinese investiční akce, kterou v pátek 6. září 2019 ve Šternberku slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Umožní to elektrizace téměř 30 kilometrů dlouhého úseku spojená se zvýšením traťové rychlosti až na160 km/h. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022.

„Výsledkem prací bude podstatné zvýšení traťové rychlosti. Půjde o vůbec první regionální dráhu, na které se bude jezdit maximální možnou rychlostí 160 km/h. Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se tak zkrátí ze současných 40 na 26, respektive 28 minut. Ve špičkách pracovních dnů je doplní spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi dokonce za 17 minut,“ zmiňuje přínosy stavby generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodává, do konce roku 2022 by mohla být dokončena i elektrizace navazujících úseků do Šumperku. V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku.

Práce budou dále zahrnovat výstavbu trakčních stožárů a trolejového vedení pro stejnosměrnou napájecí soustavu. Ta bude současně připravena na budoucí přechod na střídavou trakci. Ve všech stanicích a zastávkách vzniknou nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad kolejí, která umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Zatímco ve stanicích a na zastávce v Uničově budou mít délku 110 m, na ostatních nádražích budou dlouhá 90 m. Přístup na nově vzniklá poloostrovní nástupiště v Bohuňovicích, Šternberku a Uničově bude po centrálním přechodu. Ve stanici Újezd u Uničova se cestující dostanou na vnější nástupiště u koleje číslo 3 po přilehlém přejezdu zabezpečeném světelnou a zvukovou signalizací. Ten bude stejně jako všechna ostatní úrovňová křížení vybaven závorami.

Všechna nádraží budou bezbariérová, v rámci úprav se dále počítá se zřízením přístřešků pro cestující, s novým orientačním a informačním systémem a osvětlením stanic a přístupových cest. Nástupiště a centrální přechody budou monitorovány kamerovým systémem, stejně jako vybrané frekventované přejezdy.

Pro uložení technologických zařízení se plánuje výstavba nových objektů, popřípadě rekonstrukce těch stávajících. To platí například pro stanice Bohuňovice a Šternberk, kde je navržena úprava stávajících výpravních budov pro umístění sdělovací a zabezpečovací techniky. Kromě toho dojde s ohledem na omezené dispoziční možnosti stanic v nezbytně nutné míře k demolicím stávajících pozemních objektů.

V Uničově se tak vytvoří prostor pro umístění potřebných technologií a základnové stanice BTS pro chystané šíření signálu GSM-R, sklad v Bohuňovicích bude muset ustoupit kvůli kolizi s novým kolejovým řešením ve stanici.

„První nepřetržité výluky začaly v srpnu v úseku mezi Uničovem a Šternberkem. Důvodem jsou práce nejen v samotné uničovské stanici, ale také na navazujícím úseku k tamní zastávce. Současně bude upraven nedaleký železniční přejezd a následně dojde ke zprovoznění vlečky společnosti UNEX. Práce v samotné stanici Uničov budou zahrnovat položení nových kolejí a výhybek a vybudování přiléhajících nástupišť,“ upřesňuje ředitel stavby za společnost SubterraTomáš Kotek.

Od jara příštího roku se práce přesunou blíže ke krajské metropoli, což si vyžádá další přerušení provozu. Nejprve to bude od února do května v úseku Bohuňovice – Olomouc, následně až do poloviny prosince v úseku Šternberk – Olomouc. Ve stanici Šternberk mezitím dojde ke zřízení provizorních nástupišť, zcela nové nástupiště vznikne v zastávce Hlušovice. Pohodlný nástup do vlaků získají v následujících měsících také cestující v Bohuňovicích a ve Štarnově.

V roce 2021 pak dojde na výluky mezi Uničovem a Šternberkem. Během nich budou vybudovány moderní nástupní prostory také na zastávkách v Babicích, Mladějovicích a Uničově a ve zbývajících stanicích.

Další články