Pátek 20.5. Zbyšek
Menu

Nová studie mapuje možnosti vzniku vodních nádrží v kraji

Nová studie mapuje možnosti vzniku vodních nádrží v kraji

foto: Lukáš Blokša

24. 01. 2022 - 06:00

Olomoucký kraj si v rámci podpory aktivit, které mají usnadnit zadržování vody v krajině, nechal zpracovat novou územní studii. Malé vodní nádrže a retenční potenciál krajiny na území Olomouckého kraje, jak se dokument jmenuje, řeší prostorovou analýzu území s vymezením vhodných lokalit pro případný vznik malých vodních nádrží. S jejich stavbou mohou zájemcům pomoct také aktuální dotační tituly.

„Malé vodní nádrže mají tu výhodu, že jejich vybudování nepodléhá stavebnímu povolení, ale stačí pouze ohlášení vodoprávnímu úřadu, což výrazně urychluje celý proces výstavby. Tyto nádrže slouží například k posílení celkové odolnosti krajiny, zelené infrastruktury v území, mimoprodukčních funkcí lesa a hydrologické sítě vůči negativním dopadům změny klimatu,“ uvedl pro krajský web Jan Šafařík, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, územního plánování a rozvoje venkova.

Ve studii jsou uvedena místa, která jsou v Olomouckém kraji vhodná pro případnou stavbu nádrží. A to až do velikosti 2 hektarů s výškou hráze do 2,5 metru.

„Materiál je určen především obcím. Rozpracován byl zatím pro území obcí s rozšířenou působností (ORP) Prostějov, Šumperk a Uničov. V případě většího zájmu z jiných ORP je možné nabídnout podrobnější zpracování i jim,“ dodal náměstek Šafařík.

K analýze se dá dostat přes web Olomouckého kraje, dostupná je v sekci územního plánování.

Další články