Zde může být vaše reklama.

Nabízí domácí prostředí Obecních domovů pro seniory je jako šafránu

Obecních domovů pro seniory je jako šafránu

foto: olkraj.cz

25. 08. 2022 - 09:00

Moderní pobytová sociální služba s domácí atmosférou. I tak by se dal zjednodušeně popsat Domov pro seniory v Soběsukách, místní části Plumlova. Služby seniorům poskytuje už dvacet let. Osobně jej navštívil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek a nevynechal ani některá další zařízení na Prostějovsku.

„Navštívili jsme především pobytové služby zřizované obcemi. Vím, že provozovat taková zařízení na obecní úrovni není běžné, v Olomouckém kraji jich je jedenáct. Chtěl bych jim za to poděkovat, protože svou práce dělají velmi dobře. Domovy, které jsme dosud navštívili, splňují všechny parametry kvalitní, moderní pobytové sociální služby. Jsou malokapacitní, mají jedno a dvoulůžkové pokoje, často i s vlastní kuchyňkou a sociálním zařízením,“ uvedl náměstek hejtmana.

Kromě soběsuckého zařízení navštívil také Domov pro seniory v Kostelci na Hané, Poradnu pro rodinu v Prostějově, kterou hejtmanství zřizuje, a zamířil také do tamní Charity. Tam si prohlédl chráněné bydlení, odlehčovací službu Daliborka, službu sociální rehabilitace a charitní šatník.

„Jsem v trvalém kontaktu se všemi poskytovateli sociálních služeb, bez rozdílu zřizovatele, protože každý má své specifické starosti a potřeby. Přes všechny turbulence s cenami energií se ze všech sil snažíme udržet rozsah a kvalitu služeb, a to i u obecních a neziskových zařízení. Moc bych si přál, abychom se s Ministerstvem práce a sociálních věcí mohli brzy vrátit k předválečným úkolům, jako je třeba přivírání nůžek mezi platy a mzdami ve veřejném a neziskovém sektoru,“ poznamenal Ivo Slavotínek.

Hejtmanství finančně podporuje nejen pobytové sociální služby na území Olomouckého kraje. „Poskytujeme prostředky z hlavního dotačního titulu na financování sociálních služeb, v letošním roce jde o více než 1,7 miliardy korun státních dotací a dalších téměř 400 miliónů korun z rozpočtu kraje,“ doplnil náměstek.

Další články