Zde může být vaše reklama.

Počet návštěvníků v Olomouckém kraji stále stoupá

Počet návštěvníků v Olomouckém kraji stále stoupá

foto: Pixabay

09. 11. 2019 - 15:00

Ve 3. čtvrtletí 2019 se v Olomouckém kraji ubytovalo 256,2 tis. hostů. Tito hosté strávili v hromadných ubytovacích zařízeních 823,0 tis. nocí. Na úspěšné první pololetí letošního roku navázala letní sezóna, která přinesla rekordní návštěvnost turistických cílů v kraji. V 1. až 3. čtvrtletí 2019 se v kraji ubytovalo 611,1 tis. hostů, kteří zde strávili 1 886,7 tis. nocí. Průměrná délka přenocování činila 3,1 noci a byla 4. nejvyšší mezi všemi kraji České republiky.

3. čtvrtletí 2019

Podle předběžných údajů bylo v průběhu 3. čtvrtletí letošního roku ubytováno v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Olomouckého kraje 256,2 tis. hostů. Jednalo se o nejvyšší letní návštěvnost od revize statistiky cestovního ruchu v roce 2012. Počet hostů se oproti 3. čtvrtletí 2018 zvýšil o 9,2 %, což odpovídalo nejvyššímu relativnímu růstu v mezikrajském srovnání. Nejnavštěvovanějším měsícem letní sezóny se stal opět srpen (95,9 tis. hostů), ve kterém byl počet ubytovaných hostů nejvyšší od ledna 2012. Meziročně zvýšená návštěvnost byla sledována v červenci (o 11,9 %), srpnu (o 11,3 %) i září (o 3,5 %).

Ze všech ubytovaných bylo 204,2 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 52,0 tis. hostů zahraničních (tzv. nerezidentů). Čtvrtletní počet rezidentů meziročně vzrostl o 9,2 %, počet nerezidentů se zvýšil o 9,0 %. Více než polovinu ze všech zahraničních hostů tvořili občané sousedních zemí. Mezi nerezidenty převažovali Poláci (10,0 tis.), Slováci (9,2 tis.), Rusové (5,9 tis.) a Němci (5,9 tis.).

Ve 3. čtvrtletí 2019 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji 823,0 tis. nocí. V meziročním pohledu se zjištěný počet nocí zvýšil o 7,3 % na nejvyšší hodnotu v rámci celého sledovaného období let 2012 až 2019. Zjištěný relativní růst byl po Plzeňském kraji 2. nejvyšší mezi všemi kraji. Nejvyšší počet přenocování byl ve 3. čtvrtletí zaznamenán v srpnu (315,2 tis. nocí). V meziročním vyjádření se počet přenocování zvýšil v červenci (o 9,6 %) a srpnu (o 10,9 %), naopak v září došlo k mírnému meziročnímu poklesu (o 0,5 %).

Z celkového počtu strávených nocí připadalo 717,3 tis. nocí na rezidenty a 105,7 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se čtvrtletní počet přenocování zvýšil o 7,7 %, u zahraničních návštěvníků činil meziroční růst 5,1 %. V obou případech byl zjištěný počet přenocování nejvyšší od roku 2012. Průměrná délka přenocování domácího hosta činila 3,5 noci. Zahraniční host byl ve 3. čtvrtletí 2019 ubytován v průměru 2,0 noci. Průměrná délka přenocování všech hostů v kraji činila 3,2 noci a byla po kraji Karlovarském (4,4 noci), Libereckém (3,3 noci) a Královéhradeckém (3,2 noci) 4. nejvyšší v České republice.

V lázeňských zařízeních na území kraje bylo ve 3. čtvrtletí 2019 ubytováno 16,2 tis. hostů (meziročně o 7,7 % méně), kteří zde strávili 211,6 tis. nocí (meziročně o 1,8 % více). Naprostou většinu hostů tvořili Češi (98,6 %). Průměrný počet přenocování se meziročně zvýšil na 13,1 noci.

1. až 3. čtvrtletí 2019

Od ledna do září letošního roku bylo v hromadných ubytovacích zařízeních v Olomouckém kraji ubytováno 611,1 tis. hostů. Jejich počet byl o 8,8 % vyšší než ve stejném období předchozího roku, což byl nejvyšší meziroční růst v mezikrajském pohledu, a v porovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2012 vzrostl dokonce o 60,4 %. Mezi všemi ubytovanými bylo téměř 492,2 tis. hostů domácích (tzv. rezidentů) a 119,0 tis. hostů zahraničních (tzv. nerezidentů). Počet rezidentů se meziročně zvýšil o 9,7 %, počet nerezidentů o 5,2 %. Po českých turistech (492,2 tis.) byli nejvíce zastoupeni hosté ze Slovenska (23,3 tis.), Polska (22,3 tis.), Německa (14,3 tis.) a Ruska (10,4 tis.). Podíl hostů ze sousedních zemí mezi všemi nerezidenty činil 53,9 %. V meziročním absolutním pohledu přibylo z deseti nejčetněji zastoupených cizích státních občanství nejvíce hostů z Ruska (o 3,5 tis. více), Polska (o 2,8 tis. více) a Slovenska (o 1,6 tis. více). Pokles návštěvnosti byl naopak zaznamenán u Němců, Italů a Rakušanů.

V průběhu 1. až 3. čtvrtletí 2019 strávili hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v kraji 1 886,7 tis. nocí. Meziroční růst o 7,0 % odpovídal nejvyššímu tempu mezi všemi kraji. Z celkového počtu strávených nocí připadalo 1 651,5 tis. nocí na rezidenty a 235,2 tis. nocí na nerezidenty. U domácích návštěvníků se počet přenocování zvýšil o 7,9 %, u zahraničních návštěvníků o 1,3 %. Průměrná délka přenocování zůstala na úrovni 3,1 noci, přičemž u domácích hostů (3,4 noci) byla vyšší než u hostů ze zahraničí (2,0 noci).

V lázeňských zařízeních v Olomouckém kraji bylo během 1. až 3. čtvrtletí 2019 ubytováno 46,1 tis. hostů (tj. 6,9 % z celkového počtu v ČR). Jejich počet se meziročně snížil o 2,4 % díky nižší návštěvnosti Čechů. Ubytovaní hosté strávili v lázních 551,4 tis. nocí, tj. o 2,6 % více než ve stejném období předchozího roku. Průměrná délka přenocování meziročně vzrostla na 12,0 noci, přičemž u domácích hostů (12,1 noci) byla vyšší než u hostů ze zahraničí (4,5 noci).

Další články