Čtvrtek 7.12. Ambrož/Benjamín
Menu

Jde o přirozený úbytek Počet obyvatel v kraji klesl v první půlce roku o 336 lidí

Počet obyvatel v kraji klesl v první půlce roku o 336 lidí

foto: Pixabay

11. 09. 2019 - 15:00

Počet obyvatel Olomouckého kraje se za prvních 6 měsíců roku 2019 snížil o 336 osob, a to díky přirozenému úbytku. Proti stejnému období minulého roku klesl počet živě narozených a snížil se počet zemřelých, vzrostl počet přistěhovalých, ale zvýšil se i počet vystěhovalých. Počet sňatků se nepatrně zvýšil, počet rozvodů se téměř nezměnil.

Podle předběžných výsledků žilo na území Olomouckého kraje k 30. červnu 2019 celkem 632 156 obyvatel. Za prvních 6 měsíců se jejich počet snížil o 336 osob. K poklesu počtu obyvatel došlo přirozenou měnou (počet zemřelých převýšil počet narozených o 378 osob). Migrační saldo bylo sice kladné, ale stěhováním se zvýšil počet obyvatel kraje pouze o 42 osob. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, byl Olomouc, a to zásluhou kladného migračního přírůstku i přirozeného přírůstku.

Nárůst počtu obyvatel byl zaznamenán v 9 krajích. Počet obyvatel ČR se zvýšil o 18 841 osob, a to zásluhou stěhování. Kladné migrační saldo bylo zaznamenáno ve všech krajích s výjimkou kraje Moravskoslezského.

V Olomouckém kraji se v prvním pololetí roku 2019 živě narodilo 3 094 dětí, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 bylo o 182 méně. Nejvíce dětí se v přepočtu na 1 000 obyvatel narodilo v okrese Olomouc (10,8), nejméně pak v okresech Prostějov a Přerov (shodně 9,2). Pouze v okresech Jeseník a Olomouc se narodilo více děvčat než chlapců.

Celkem 1 432 dětí bylo prvorozených (46,3 % všech živě narozených), 1 189 druhorozených (38,4 %) a 473 dětí bylo pro matku již jako třetí či další dítě (15,3 %). Mimo manželství se narodilo 1 519 dětí, tedy 49,1 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 48,2 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství byl tradičně zaznamenán v okrese Jeseník (64,6 %), což byla šestá nejvyšší hodnota mezi všemi okresy v celé ČR. Naopak v okrese Olomouc činila hodnota tohoto podílu jen 44,9 %.

V prvním pololetí roku 2019 zemřelo v Olomouckém kraji 3 472 osob, což bylo o 185 osob méně než ve stejném období roku 2018. V relativním vyjádření to bylo 11,1 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Z celkového počtu zemřelých to bylo 1 776 mužů a 1 696 žen. Necelé tři čtvrtiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (1,6 ‰) byla pod republikovým průměrem (2,8 ‰), stejně tak novorozenecká úmrtnost (0,6 ‰) se nacházela pod republikovým průměrem (1,7 ‰). V kraji zemřelo 5 dětí do 1 roku, z toho 2 děti zemřely do 28 dnů po narození.

Do Olomouckého kraje se v 1. pololetí 2019 přistěhovalo 2 874 osob, což bylo o 496 osob více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Z jiných krajů ČR se přistěhovalo 1 971 osob (68,6 % z celkového počtu přistěhovalých), ze zahraniční pak 903 osob (31,4 %). Mezi přistěhovalými mírně převažovali muži (52,2 %). Nejvíce obyvatel se přistěhovalo do okresu Olomouc (1 776 osob).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 832 osob (o 204 více než v předchozím roce). Většina se odstěhovala do jiných krajů ČR (2 405 osob, tj. 84,9 %). Dalších 427 osob odešlo do ciziny. Mezi vystěhovalými převažovaly ženy 52,6 %. Migrační saldo bylo sice kladné, přistěhovalých však bylo pouze o 42 více než vystěhovalých.

Od počátku roku bylo uzavřeno 1 334 manželství, což bylo o 20 více než ve stejném období předchozího roku. Rozvedeno bylo 712 párů. Ve 433 případech se jednalo o manželství s nezletilými dětmi, v 318 případech podávali návrh na rozvod manželé společně a v 247 případech byla navrhovatelkou rozvodu žena.

Další články