Dnes:10°C

Zítra:11°C

Čtvrtek 21.11. Albert
Menu

Za tři měsíce o 393 osob Počet obyvatel v Olomouckém kraji stále klesá

Počet obyvatel v Olomouckém kraji stále klesá
Zdroj: ČSÚ

12. 06. 2019 - 15:00

Počet obyvatel Olomouckého kraje podle předběžné statistické bilance i nadále klesá. K 31. březnu letošního roku bylo v kraji zaznamenáno celkem 632,1 tisíc obyvatel. Během 1. čtvrtletí kraj přišel o 393 osob především díky vyššímu počtu zemřelých nad narozenými, a také vyšším počtem vystěhovalých nad přistěhovalými.

Zatímco v celé České republice počet obyvatel během 1. čtvrtletí vzrostl o 3,0 tisíce na 10 652,8 tisíc obyvatel, Olomoucký kraj patřil k šestici krajů s poklesem počtu obyvatel. Podle předběžných výsledků v kraji žilo na konci března 632 099 osob. Pokles o 393 obyvatel za první tři měsíce letošního roku představoval v přepočtu snížení o 2,5 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Jediným okresem v kraji, u kterého došlo k minimálnímu zvýšení počtu obyvatel, byl okres Olomouc (nárůst o 15 osob). Ostatní okresy zaznamenaly úbytek obyvatel. Absolutně nejvíce ubylo obyvatel okresu Přerov (198 osob). V relativním vyjádření ubylo nejvíce osob v okrese Jeseník (11,4 osob na 1 000 obyvatel středního stavu), což bylo nejvíce v porovnání se všemi okresy v republice.

K přirozenému úbytku počtu obyvatel došlo ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy. Ve všech okresech kraje byl také vyšší počet zemřelých než narozených. Naproti tomu k úbytku obyvatel stěhováním došlo během 1. čtvrtletí pouze v Olomouckém kraji (úbytek 30 osob) a v Moravskoslezském kraji (úbytek 594 osob). A z okresů kraje ubylo obyvatel jen v okrese Jeseník (úbytek 79 osob) a v okrese Přerov (úbytek 85 osob).

V 1. čtvrtletí se v kraji živě narodilo 1 458 dětí. Bylo to o 123 dětí méně než v 1. čtvrtletí předchozího roku (o 7,8 % méně). Na 1 000 obyvatel středního stavu připadlo 9,4 narozených dětí, zatímco republikový průměr činil 10,0 dětí na 1 000 obyvatel. K tomuto průměru se přiblížili pouze v okrese Olomouc, kde se narodilo nejvíce dětí. Nejméně 8,7 dětí na 1 000 obyvatel bylo zjištěno v okrese Prostějov. Nejvíce z živě narozených dětí se narodilo prvorodičkám (46,8 %). Dalších 37,0 % dětí se narodilo jako druhé v pořadí a jen 16,3 % se narodilo maminkám jako třetí nebo další v pořadí.

Celkem se 733 dětí narodilo vdaným matkám (50,3 %) a 725 svobodným, rozvedeným nebo i ovdovělým matkám. Větší podíl narozených mimo manželství byl v okresech Jeseník (57,8 %), Šumperk a Přerov (shodně 54,1 %). V okresech Olomouc (45,5 %) a Prostějov (46,8 %) nepřekročil poloviční počet z živě narozených dětí.

Za 1. čtvrtletí zemřelo v kraji 1 821 osob, a to bylo o 191 osob méně v porovnání se stejným obdobím loňského roku (pokles o 9,5 %). V přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu zemřelo 11,7 osob, což bylo více než činil republikový průměr (11,4 zemřelých osob na 1 000 obyvatel). Téměř polovina zemřelých byla starší 80 let (45,8 %). V kraji zemřely 3 děti ve věku do 1 roku života a z toho 1 dítě zemřelo do 28 dnů po narození.

Počet sňatků, které se uskuteční během ledna, února a března je každoročně velmi nízký, v letošním roce jich bylo 200. Bylo to o 25 sňatků méně než v minulém roce v tomto období.

Za 1. čtvrtletí dodaly příslušné soudy rozhodnutí o 341 rozvodech manželství z Olomouckého kraje. Ve srovnání s loňským 1. čtvrtletím to bylo o 20 rozvodů méně. Ze 46,3 % došlo k rozvodu na základě podaného společného návrhu manželů, na návrh ženy bylo rozvedeno 30,8 % manželství a na návrh muže 22,9 %. Ve většině případů se jednalo o první rozvod jak u mužů (u 85,6 %), tak u žen (u 83,3 %). V 202 případech rozvodů bylo rozvedeno manželství s nezletilými dětmi (59,2 %).

Do Olomouckého kraje se přistěhovalo 1 483 nových obyvatel, což bylo o 331 osob více než před rokem (o 28,7 % více). Z jiných krajů ČR přišlo 1 012 osob (68,2 %) a z ciziny 471 (31,8 %). Naproti tomu se vystěhovalo 1 513 obyvatel kraje, z nichž většina do jiného kraje ČR (84,9 %) a jen 228 se vystěhovalo do ciziny (15,1 %). Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2018 se vystěhovalo o 165 osob více (tj. o 12,2 % více). Dalších 2 887 obyvatel kraje se stěhovalo v rámci Olomouckého kraje.

Lukáš Blokša
Autor: Lukáš Blokša

0 komentářů

Další články