Zde může být vaše reklama.

Podle statistiků se máme lépe, průměrný příjem na Olomoucku stoupl

Podle statistiků se máme lépe, průměrný příjem na Olomoucku stoupl

28. 05. 2016 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

V roce 2015 se uskutečnil již jedenáctý ročník výběrového šetření Životní podmínky domácností. Toto šetření je zaměřeno na sociální a ekonomické podmínky českých domácností. Výsledky šetření ukázaly zlepšení finanční situace domácností. V Olomouckém kraji dosáhl průměrný čistý příjem na osobu v domácnosti 147 tisíc Kč ročně a meziročně vzrostl o 4,3 %. Zvýšil se podíl domácností s měsíčním příjmem nad 15 tisíc Kč na osobu.

Základním ukazatelem příjmové situace domácností je čistý disponibilní příjem domácností. Veškeré příjmy domácnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, příjmy z druhého zaměstnání a vedlejších činností, dále příjmy ze sociálního pojištění a sociální dávky, příjmy z pronájmu a z finančních aktiv, v neposlední řadě také přijaté a vyplacené výživné a finanční podpora mimo domácnost, jsou pro srovnání přepočteny na každou osobu domácnosti.
Z výsledků šetření v Olomouckém kraji dosáhl průměrný čist ý příjem domácností v roce 2014 hodnoty 147,1 tis. Kč na osobu. Oproti předchozímu roku se zvýšil o 4,3 %. Toto zvýšení bylo vyšší než růst průměrné hodnoty za celou republiku (růst o 2,8 % na hodnotu 157,6 tis. Kč). Průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v kraji meziročně vzrostl o více než 500 Kč na 12 258 Kč na osobu.
Ve srovnání 14 krajů ČR byl Olomoucký kraj výší průměrných čistých ročních příjmů na osobu na 9. místě a byl o 10,5 tisíc Kč nižší než republikovým průměr. Nejvyšší roční příjmy byly vykázány v Hl. m. Praze (209,9 tisíc Kč ročně na osobu), naopak nejnižší částka byla zjištěna v Moravskoslezském kraji (136,0 tisíc Kč ročně na osobu). Celkový roční příjem domácností v kraji v roce 2014 po navýšení o naturální příjmy dosáhl hodnoty 152,0 tis. Kč na osobu a proti předchozímu roku vzrostl o 6,1 tisíc Kč.
-ms, čsú-

Další články