Úterý 2.3. Anežka
Menu

Povodí Moravy začalo sčítat škody

Povodí Moravy začalo sčítat škody
Povodeň na Šumpersku.

foto: Archiv

10. 06. 2020 - 15:07

V průběhu úterý zasáhla ČR další srážková epizoda, která se projevila především na jihozápadě republiky. Tato vlna již povodí Moravy příliš nezasáhla, v noci pak z jihovýchodu přišla další slabší vlna srážek s úhrny do 15 mm. V současné době již nejsou na území v povodí Moravy dosažené žádné stupně povodňové aktivity (SPA). Na nádržích dochází k plnění zásobních prostorů.

Od pondělního odpoledne provádí pracovníci Povodí Moravy pojížďky za účelem zjištění výše škod v zasažených oblastech. Na zjištěných problematických místech dochází k postupnému odstraňování povodňových škod a zprůtočňování toků. Na některých místech zasahuje i technika.

Od nedělního večera naši pracovníci z provozů Šumperk a Olomouc zajišťovali přímo v terénu monitoring na tocích, komunikovali s povodňovými komisemi, s obcemi a městy a zajištovali funkčnosti manipulačních objektů. V Rapotíně dokonce na některých místech koordinovali zabezpečovací práce na stavbě protipovodňové ochrany. Od pondělí pak provádíme pojížďky, abychom mohli zjistit rozsah škod a zabezpečit problematická místa. Postupně také odstraňujeme překážky a zátarasy z koryt, aby byly řeky průtočné v případě pokračujících srážek. Od úterý naši geodeti zaměřují rozsah a dokumentují rozlivy pro vyhodnocení povodně," popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Řeky v oblasti zaznamenávají pokles, Desnou, kterou při povodni v Šumperku protékalo  až 60 metrů krychlových za vteřinu, nyní protéká 5 metrů krychlových za vteřinu a Oskavou protéká aktuálně 7,8 metrů krychlových za vteřinu oproti pondělnímu povodňovému průtoku ve výši 58 metrů krychlových za vteřinu.

Odhad škod se pohybuje v 50 milionech korun

Po zmapování situace na Šumpersku je prvotní odhad škod způsobených povodní na vodohospodářském majetku kolem 50 mil. Kč. Některé úseky koryt dosud není možno zkontrolovat z důvodu přetrvávající vysoké hladiny a podmáčeného terénu.

"Škody jsou nyní sledovány na zídkách a opevněních. V tocích je také značné množství splavenin a na některých místech i vývraty pobřežní vegetace, které bude Povodí Moravy postupně odstraňovat. Způsobné škody stále rostou s ohledem na pokračování jejich monitoringu. Povodí Moravy oceňuje skvělou práci hasičů a operativní spolupráci se starosty a svolanými povodňovými komisemi," prozradil mluvčí Petr Chmelař.

V nejzasaženější oblasti chybí protipovodňová ochrana

Na nejvíce zasažených tocích na horním toku Moravy bohužel nemá Povodí Moravy žádná vodní díla, která by mohla zadržet povodňovou vlnu, pozitivně tak ovlivnit povodňovou situaci a snížit dopady povodně. V dalších částech povodí pak významné přehrady ve správě Povodí Moravy zadržely od soboty zhruba 9,7 milionu metrů krychlových vody. Z toho nejvíce ve vodní nádrži Vranov (6,5 mil. metrů krychlových) a Vír (2,2 mil. metrů krychlových).

9. června ČHMÚ vydal výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí pro kraje – Vysočina, Olomoucký a Zlínský. Výstraha platí pro středeční večer a čtvrtek. Vzhledem k předpokládaným srážkám a vysokému nasycení povodí nelze vyloučit vzestup hladin nad úroveň 1. SPA.

"Mohou nastat vzestupy hladin řek, kdy se voda ještě nevylévá z břehů. Hrozí riziko zvýšeného odtoku vody a snížení stability stromů v podmáčené půdě. Lokálně může nastat přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů," doplníl Chmelař.

Další články