Zde může být vaše reklama.

Rybníček a okolí v Denisově ulici v Jeseníku čeká proměna

Rybníček a okolí v Denisově ulici v Jeseníku čeká proměna

foto: Archiv Jeseník.org

13. 11. 2021 - 08:43

Jedním z vítězných projektů pilotního ročníku akce Tvoříme Jeseník, v rámci které se mohli obyvatelé města podílet na tom, co se udělá s částí rozpočtu, byl projekt na opravu břehu a chodníku u okrasného rybníku v jesenické Denisově ulici. Zároveň jde o jediný projekt, který ještě nebyl realizovaný. Při přípravě se totiž přišlo na to, že lokální oprava břehu a chodníku bez dalších prací je zbytečnou investicí. A proto se město rozhodlo, že akci pojme komplexně a regenerace tak bude větší.

„Břehy jsou erodovány vodní hladinou a stále více ukrajují okolní chodníčky a zpevněné plochy, nátokový objekt je zcela zborcený. Nevyhovující je i stav středového ostrůvku, který je zarostlý náletovými dřevinami, které narušují břehové opevnění“ uvedl Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku Městského úřadu Jeseník.  Město se tak rozhodlo neinvestovat prostředky z participativního rozpočtu, použilo na ně ale finance z rozpočtu určeného na celou rekonstrukci.

„Protože toto území vnímáme jako velmi cenné, s velkým relaxačním a klidovým potenciálem, rozhodlo se město Jeseník uchopit tuto lokalitu komplexně,“ vysvětlil Tomáš Vlazlo, místostarosta města Jeseník.

Studii potřebných úprav vypracoval městský architekt. Půjde o obnovu břehů a pěších komunikací, místo bude vybaveno novým mobiliářem, návrh ukazuje také nové molo a úpravu zeleně. Zpracovaná projektová dokumentace teď čeká na posouzení žádosti o dotací, která je na Ministerstvu zemědělství České republiky. Finance vyčleněné z participativního rozpočtu budou použity jako částečné krytí dofinancování města.

Další články