Dnes:25°C

Zítra:26°C

Úterý 9.8. Roman
Menu

Vyškovský kurz pro civilní zaměstnance NATO poprvé v novém

Vyškovský kurz pro civilní zaměstnance NATO poprvé v novém

foto: archiv

10. 07. 2019 - 15:00

Dvě desítky příslušníků NATO se v minulých dnech ve vojenském újezdu Březina učily, jak zvládnout krizové situace v nebezpečných oblastech. Nešlo o vojáky, ale o civilní pracovníky, kteří se pod hlavičkou NATO zanedlouho vydají do misí například v Afghánistánu či Mali. Kurz přežití každoročně organizuje Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov (VeV-VA).

Kurz nyní odpovídá aktuálním požadavkům NATO

Kurz pro civilní zaměstnance NATO letos po dvanácti letech doznal změny. Téměř rok instruktoři Úseku mezinárodní a meziresortní přípravy do zahraničních operací pracovali na novém obsahu. Na konci června se kurz uskutečnil v nové podobě a následně byl navržen k certifikaci Vrchním velitelstvím spojeneckých sil pro transformaci (HQ SACT) v Norfolku.

Kurz nyní odpovídá tzv. rezidentní fázi přípravy civilních zaměstnanců NATO před vysláním do nebezpečných oblastí, která se zaměřuje zejména na praktické procvičení teoretických znalostí získaných během povinného online kurzu a výuky v prvních dvou týdnech přípravy. Novinkou je také maximální počet účastníků – 24.

Tematika a výstavba kurzu byla koncipována dle aktuálních požadavků velitelství NATO, konkrétně standardizační kanceláří NATO (NATO Standardisation Office, NSO).

Kurz vyvrcholil polním výcvikem

Většina praktické části probíhala ve vojenském újezdu Březina. Účastníci se seznamovali mj. s problematikou improvizovaných výbušných zařízení, zdravotnickou, spojovací a topografickou přípravou. Nechyběly vybrané prvky z oblasti S. E. R. E. – přežití v terénu, vyhýbání se zajetí, odolávání nátlaku a záchrana osob. „Kurz vyvrcholil zkouškou připravenosti v rámci polního výcviku, při kterém posluchači kurzu samostatně plnili zadané úkoly v rámci předem připravených scénářů,“ upřesnil Jiří Nudčenko, který tento kurz organizuje již dvanáct let.

Praktická část kurzu probíhala podle reálných scénářů

Kurz probíhal výhradně v anglickém jazyce, účastníci pocházeli z 12 členských států NATO. Během jeho závěru museli zvládnout nejen vyjednávání ve vesnici v angličtině za přítomnosti tlumočníka, i situaci, kdy jazyku samozvaných ochránců kontrolního místa nerozuměli. Vyřešit museli i případ, kdy se místní komunita chystala lynčovat „provinilou“ ženu. Na závěr si účastníci na několik hodin na vlastní kůži zažili pocit být v zajetí. Všech čtyřiadvacet civilních zaměstnanců kurz úspěšně ukončilo a převzalo certifikát z rukou velitele kurzu.

Příprava probíhala pod dohledem zástupců Velitelství SACT Norfolk, na výuce se podíleli nejen instruktoři Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA, ale i instruktoři z jiných vojenských zařízení Armády ČR, z oddělení ochrany osob Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha a Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (JCBRN Defence COE) ve Vyškově.

Další články