Středa 27.9. Jonáš
Menu

Zákaz odběru povrchových vod už platí i ve Šternberku

Zákaz odběru povrchových vod už platí i ve Šternberku

foto: archiv

30. 07. 2019 - 11:00

Od čtvrtka 25. července platí na celém území Šternberks zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních ploch. Je zakázáno vodu odebírat na zálivku zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů, kropení sportovišť atd. Zákaz se týká také městského koupaliště ve Šternberku a zálivek zeleně a květinové výzdoby v centru města, toto bude nyní nutno provádět z podzemních zdrojů (studny či veřejný vodovod). Zákaz odběrů vydal vodoprávní úřad, tzn. Městský úřad Šternberk, do odvolání, tedy až pomine stav sucha (může trvat i více měsíců).

Zákaz odběru povrchové vody se vztahuje na držitele platných povolení k odběru povrchové vody (např. pro účely odběry pro zemědělství, napájení zvířat, závlaha lesních pozemků a veřejné zeleně, zásobování tábořišť, zalévání zahrad, napouštění bazénů a nádrží, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť, atd.).

Zákaz odběru povrchové vody se nevztahuje na povolené odběry pro účel veřejného zásobování obyvatel pitnou vodou.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán pro obce: Babice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk, Žerotín. Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami bude vydáno novým opatřením obecné povahy.

Důvodem zákazu je výrazně nízký průtok povrchových vod ve vodních tocích, který se pohybuje pod hranici sucha již několik dní. V současné době je na významných vodních tocích Sitka a Bystřice překročen ukazatel „sucha“. Situace na drobných vodních tocích je ještě nepříznivější, těmito toky protékají extrémně nízké průtoky nebo se voda vyskytuje pouze v tůních nebo nerovnostech ve dně.

Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, vlivem nichž došlo ke snížení průtoků ve vodních tocích, dochází ke kyslíkovému deficitu a k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů. Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodních toků. Omezení odběru povrchových vod z vodního toku Bystřice a jeho přítoků je dále nutné ve veřejném zájmu z důvodu zachování odběru povrchových vod pro veřejné zásobování pitnou vodou, pro úpravu vody na vodu pitnou v Domašově nad Bystřicí.

2 komentáře

Boris 30.07.2019, 14:58

Šternberks

na celém území Šternberks... Pane Blaťáku, Vy nepoužíváte nástroj na kontrolu pravopisu?

Miloš Kroulík 30.07.2019, 11:26

Těžba uhlí pokračuje

V této souvislosti stojí za to zmínit, že právě dnes vydalo MŽP kladné stanovisko, umožňující prodloužení těžby uhlí (https://www.mzp.cz/cz/news_190730_ministerstvo_zivotniho_prostredi_vydalo_souhlasne_stanovisko_EIA_prodlouzeni_tezby_uhli_lomu_Bilina_pet_let). Destrukce klimatu tak zdárně pokračuje.

Další články