Zde může být vaše reklama.

Carman Uničov Nezměřili emise. Dostali pokutu 300 tisíc

Nezměřili emise. Dostali pokutu 300 tisíc
Ilustrační foto

foto: Pixabay

25. 06. 2020 - 08:01

Česká inspekce udělila uničovské firmě Carman pokutu 330 tisíc korun za znečišťování ovzduší a nedodržování zákona o jeho ochraně. 

Společnost Carman, která se v uničovské pobočce věnuje převážně zpracování listnateého dřeva a výrobou tepla spalováním biomasy pro vlastní vužití, má zákonnou povinost provádět každoroční měření emisí.

„V roce 2018 ji ale nesplnila a v roce 2019 prokázalo měření překročení emisního limitu pro tuhé znečišťující látky více než dvojnásobně. Pro zdroj zpracování dřeva také nezajistila jednorázové měření emisí v intervalu jednou za tři roky. Pro oba zdroje pak společnost ve třech po sobě jdoucích hlášeních uvedla v rámci Souhrnné provozní evidence nepravdivé údaje,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Firmě přitížilo také to, že neprovedla technické ani organizační změny, které by vedly ke splnění zpřísnění limitů platných pro rok 2018, tudíž se na základě měření z minulých let dá předpokládat, že zpřísněné emisní limita společnost nesplní.

„Došlo k porušení jedné ze základních zákonných povinností provozovatelů stacionárních zdrojů, jejíž dopad, tedy následek, může mít vliv na zhoršení kvality ovzduší a v důsledku toho na stav životního prostředí a zdraví obyvatel,“ uvedl Pallós.

Další články