Dnes:16°C

Zítra:16°C

Sobota 1.10. Igor
Menu

Cena vodného a stočného stoupne v Olomouci o pár procent

Cena vodného a stočného stoupne v Olomouci o pár procent

foto: Vitalia

11. 12. 2019 - 09:00

Olomoučtí radní vzali v minulých dnech na vědomí cenu vodného a stočného. Schválilo ji představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc. Pro příští rok to znamená mírné zvýšení.

Pro rok 2020 stanovilo představenstvo Vodohospodářské společnosti Olomouc vodné ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH a stočné ve výši 40,66 Kč/m3 bez DPH. Oproti tomu letošnímu se tak v roce 2020 jedná o mírné navýšení, u vodného o 1,57 % a u stočného o 3,1 %.

Navýšení ceny vodného a stočného představuje v absolutní částce 2,00 Kč/m3 včetně DPH. Při průměrné spotřebě na Olomoucku se navýšení promítne v čtyřčlenné domácnosti navýšením měsíčních výdajů na vodu o 21,66 Kč.

„Při průměrné spotřebě čtyřčlenné rodiny za rok se jedná o částku 260 korun,“ uvedl náměstek primátora Matouš Pelikán. „V ceně vody je zahrnuto zvyšování cen vstupů a poklesy spotřeby. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny. I přes navýšení se tak drží cena solidární,“ zdůraznil náměstek.

„Zanedbatelné navýšení bude navíc kompenzovat snížení DPH, které schválila vláda,“ připomněl primátor Miroslav Žbánek. S účinností od 1. května 2020 totiž přijde na řadu změna sazby DPH pro vodné a stočné (snížení z 15% na 10%). Cena pro vodné a stočné bez DPH zůstane v průběhu roku 2020 stejná, fakturovaná částka včetně DPH se v návaznosti na sníženou sazbu sníží. V důsledku toho budou mít neplátci DPH nižší náklady na vodné a stočné. „Připravujeme také studii budoucnosti vodohospodářské infrastruktury, která formuluje kroky k jejímu převzetí,“ zdůraznil primátor.

Cena vody zahrnuje vodné – tedy veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a stočné – náklady spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele. „Výnosy z vodného a stočného jsou i nadále používány na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost,“ uvedla tisková mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

Statutární město Olomouc a společnost Moravská vodárenská, která je dodavatelem vody, mají uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace. „V říjnu 2019 předložila společnost Moravská vodárenská Radě města Olomouce ke schválení návrh výše nájemného. Rada schválila nájemné za pronájem infrastrukturních staveb veřejných vodovodů a kanalizací na rok 2020 ve výši 157 800 000 Kč bez DPH,“ doplnil náměstek primátora Matouš Pelikán.

Další články