Dnes:3°C

Zítra:13°C

Středa 24.2. Matěj
Menu

Cymbály se do věže nevrátí, věž radnice přišla o svůj hlas

Cymbály se do věže nevrátí, věž radnice přišla o svůj hlas
Větší cymbál má 168 cm v průměru a menší 98 cm

foto: Archiv

24. 07. 2020 - 12:00

Magistrát v Olomouci rozhodl po rekonstrukci nevrátit cymbálové zvony zpět do radniční věže. Velmi zásadní rozhodnutí bylo provedeno během několika minut při jednom z kontrolních dní. O chybějících zvonech se začalo mluvit až ve chvíli, kdy ho kritizovala opozice. A to už bylo pozdě. Přesto, že nejsou písemně prohlášeny za kulturní památku, jejich historickou hodnotu nelze vyčíslit. A tím, že už nebudou znít, přijde Olomouc o 500 let starý specifický hlas radniční věže.

„Radnice má sice po opravě v pořádku střechu a hýří všemi barvami, ale cymbály zůstaly na zemi, místo aby visely na věži. Historické zdivo bylo nahrazováno betonovými tvárnicemi. Práce na kulturní památce probíhaly bez potřebného povolení městských památkářů. Nejen předchozí, ale i současné vedení radnice se neumí dobře starat o městský majetek,“ zveřejnilo na svém facebookovém profilu opoziční hnutí ProOlomouc.

Hnutí tak upozornilo na cymbály staré 400 a 500 let, které po rekonstrukci budou ve věži chybět. Kampanelista a starosta Zábřeha František John řekl, že tímto krokem bylo pošlapáno úsilí profesora Antonína Schindlera, který se kdysi zasadil o jejich obnovu. On sám v jedenáct let starém rozhovoru pro olomoucké Radniční listy popsal, jak došlo k jejich opětovnému rozeznění: „Pak jsem zařídil, že opět fungují cimbály na věži olomoucké radnice – to jsou ty zvony, které tlučou čtvrt a celou. Po poslední rekonstrukci střechy byly více než pět let úplně potichu. Tak jsem šel za tehdejším primátorem a řekl mu, že ta rekonstrukce nemůže být snad tak drahá – zjistil jsem, že to bude stát 28 tisíc, a tak jsme to udělali.“
 
Zajímá vás, proč zvony nebyly vráceny zpět do radniční věže? Zeptali jsme se odpovědného představilete radnice náměstka Martina Majora a předsedy hnutí ProOlomouc Tomáše Pejpka, který na věc původně na Facebooku opozičního hnutí poukázal.

HV: Pane Pejpku, váš příspěvek na Facebooku byl poněkud ostrý, odkud jste čerpali informace k tak závažnému obvinění?

Informace mám z vyžádaných dokumentů. Například ze závazných stanovisek orgánů památkové péče, z podnětů Národního památkového ústavu, které v té věci podal. Částečně jsem čerpal z dopisu pana tajemníka Večeře, kterým odpovídal na podnět pana starosty Johna. A taky nesmím zapomenout na osobní jednání s panem náměstkem Majorem a tak dál.  Těch zdrojů je víc.

HV: Proč se podle vás do věže nevrátily zmíněné zvony/cymbály?

Nebyly tam vráceny z důvodu složité statiky a složitých konstrukčních problémů věže. Ty se zjistily až ve chvíli, kdy byla věž odkrytá a rozebraná. Před zahájením stavby nebyla konstrukce krovů z větší části ani prozkoumaná. A z mého pohledu nebyla vynaložena dostatečná odborná péče na to, aby se tam ty zvony vrátily. 

HV: Památkáři souhlasili s tím, že se zvony do věže už nevrátí?

Ano, ti magistrátní. Nevrátit zvony na své původní místo bylo bylo možné jen proto, že památkáři řekl, že zvony nejsou součástí památky - radnice. Pokud by se to nestalo, zvony by se musely pravděpodobně vrátit na své původní místo. Národní památkový ústav proto požádal Ministerstvo kultury o prověření postupu, který náš magistrát zvolil.

HV: Váš příspěvek na Facebooku mohl vyvolat dojem, že se na zvony zapomnělo. Ale z toho, co říkáte, vyplývá, že to tak bylo zamýšleno dopředu.

To je můj výklad, moje domněnka, že pod tlakem termínů a dotací bylo zvoleno jednodušší technické řešení. 

HV: Co s těmi zvony bude, když už nebudou plnit svou funkci ve věži?

Památkáři řešili, že by měly být zrestaurovány a pak vystaveny na nádvoří radnice. Pán náměstek Major o tom řekl, že to je výborné, protože mají vysokou výtvarnou hodnotu, takže na ně všichni na nádvoří lépe uvidí. Ale zapomíná, že hodnota těch zvonu je hlavně v jejich hudební rovině.
 
HV: Pak už je tedy nebude možné slyšet?

Cymbály byly součástí hodinového soustrojí a plnily svou funkci při odbíjení hodin. Když budou vystaveny na nádvoří, už nebudou spojeny se zbytkem hodinového stroje. Takže i kdyby bylo možné je rozeznít, přijdou svůj charakteristický zvuk, který měly na věži. Nicméně je potřeba zmínit, že nemám informaci, že by měly znít.
 
HV: Kromě nevrácení zvonů na místo vám vadí také postupy, které byly při rekonstrukci zvoleny a které měly probíhat bez povolení památkářů. Skutečně při rekonstrukci chybělo povolení památkářů?

Část rekonstrukce krovů radnice (přesná data bych musel dohledat) probíhala bez závazného stanoviska orgánu památkové péče. A inspekce konstatuje, že přestože má radnice dohlížet na dodržování památkového zákona, sama u sebe přivřela oko. Ostatní stavebníci by v takovém případě dostali pokuty.

HV: Budou to památkáři řešit?
 
Nadřízený orgán, to znamená Ministerstvo kultury, respektive památková inspekce, zajistili přezkum postupu olomouckého magistrátu mimo Olomouc, na jiném pracovišti památkové péče. To posoudí postup našeho magistrátu a rozhodne o udělení pokuty.

O odborný názor jsme dále požádali kampanologa Františka Johna.


HV: Jakou funkci měly cymbály na radniční věži?

Cymbál je takový specifický zvon, který vypadá jako obrácený lavor, nekývá se a z vnější strany na něj kladívko odbíjí časové znamení. Historicky právě tyto cymbály odbíjely čtvrthodiny. Menší zvon odbíjel čtvrt, půl, třičtvrtě i celou, a to jedním až čtyřmi ťuknutími. A větší zvon pak podle počtu ťuknutí v celou hodinu signalizoval, kolik je přesně hodin.

HV: Proč nesouhlasíte s rozhodnutím nevrátit cymbály zpět na věž?

Zvon je především hudebním nástrojem. Až pak je vším ostatním. A díky cymbálům jste mohli slyšet zvuk, který lidem před půl tisíciletím říkal, kolik je hodin. Zvony mají dlouhou životnost. Takže tyto cymbály byly jedny z nejstarších funkční hudebních nástrojů v Olomouci a tím, že už nebudou součástí radnice, o svou hudební schopnost (tak jak byla zamýšlena) přijdou. Proto ani nerozumím těm argumentům, že si je alespoň budou moci prohlédnout turisté. Hlavní účel zvonů i těchto cymbálů je v tom, že mají znít. Navíc jsem Magistrátu nabízel zhotovení věrné kopie cymbálů, která se by se mohla vystavit. Ale nebyl o to zájem.

HV: Zastánci odstranění cymbálů se obhajují tím, že jejich funkci zastane zvonkohra orloje. Není to pravda?

Orloj je schopen vydávat zvuk ve stejných intervalech jako cymbály a tím ohlásit časové znamení. Má ale své limity. Zcela záměrně měla radnice dva naprosto samostatné hodinové stroje, které se vzájemně nemohou dostatečně zastoupit. Už to byl unikát, že jedna radnice měla dva samostatné hodinové strojky. Orloj je především vizuální zážitek, který je doprovozen i zvukově. Je umístěn na jedné straně radnice a pokud je člověk od něj dál, slyší ho mnohem méně. Dál od centra už není slyšet vůbec. Proto jsou vždy zvony a cymbály, které oznamují čas, umístěny vysoko. Právě díky tomu, že byly cymbály zavěšeny ve více než 70 metrech, byly slyšet po celé Olomouci. Stejně daleko se zvonkohra orloje nikdy neponese.

Kvůli odstranění cymbálů z radnice přijde věž o svou poslední praktickou funkci. V minulosti fungovala jako strážní věž a ohlašovna požárů. To přirozeně vymizelo s nástupem moderní doby. Stále ale ukazovala a oznamovala čas do opravdu velkých vzdáleností. Ale bez cymbálů už to nebude možné. Tím pádem zůstává už jen funkce architektonické dominanty.

HV: Cymbály jsou ale dlouho nefunkční. To je pak stejně zastupuje orloj.

Radnice tvrdí, že cymbály od 70. let nefungovaly. To je ale další jejich lež. Já jsem se s Antonínem Schindlerem, který se zasadil o obnovu cymbálů, osobně znal. On mi říkal, jak to bylo. Z Olomouce jsem se stěhoval v roce 2010, a to cymbály ještě určitě fungovaly. 

Ono se vlastně ani nedá říct, že jsou cymbály nefunkční. Problém bývá akorát v té rozezvučující mechanice a ta se dá opravit během jednoho dne. Cymbál by musel prasknout, aby byl skutečně nefunkční. A to se samozřejmě nestalo. Obíjení je dokonce možné vyřešit i elektronicky. Kdy by se na zvon umístila taková krabička, která by odbíjela místo mechanického kladívka. Takže funkčnost cymbálů nehrála žádnou roli, je to spíš taková banalita.

HV: Magistrát se hájí tím, že snesení cymbálů doporučili odborníci. Je možné, že by to některý kampanolog řekl?

Prošel jsem dostupná odborná stanoviska odborníků, nic o doporučení cymbály na věž nevracet, jsem v nich nenašel.
 

HV: Proč se tedy rozhodlo o odstranění cymbálů z věže?

Když jsem se po tom pídil u vedoucí památkové péče, bylo jí velmi nepříjemné, že se tím zabývám. A její první reakce byla, že cymbály neměli v rozpočtu. A že zjistili, že jsou cymbály ve věži až ve chvíli, kdy věz snesli na zem. Pak o tom, že se cymbály do věže nevrátí, prý rozhodli během jednoho kontrolního dne. Bohužel si nepamatuju jméno té vedoucí a pravděpodobně by to dnes i popřela, ale skutečně to řekla. To ukazuje na velmi špatnou projektovou přípravu. Nechápu, jak je to možné. Přitom o cymbálech se zmiňuje doktor Mlčák, který i dělal jeden z posudků, ve kterém měl doporučit snesení zvonů. Nic takového tam ale není.

HV: Pokud projekt na cymbály nemyslel, nebylo by možné je přesto dodatečně do projektu zahrnout?

Vidím to jako selhání radnice. Neuvědomili si, že tam cymbály jsou, a pak jsme akorát slyšeli výmluvy, proč to nejde. Jedna z výmluv byla technického rázu. Jde totiž o to, že cymbál je v lucerně uvězněný jako v kleci. A když se dělá krov, musel by se tam cymbál rovnou zakomponovat a pak by se obestavěl dalšími trámy. A nebo krovy vyříznout a cymbál dodatečně vložit.

Já jsem to řešil už dávno, oni na to moc nehleděli. A když jsem se do toho více obul, rekonstrukce už pokročila a bylo pozdě. Mrzí mě, že místo aby řekli stop, vraťme se a dejme cymbály zpět. Tak řekli, že to nejde. A přitom, pokud by je zapracovali do projektu, a to i za předpokladu, že se o nich dozvěděli až po snesení věže, navýšilo by to rozpočet za rekonstrukci maximálně o několik desítek tisíc.

HV: Je možné, že by se cymbály někdy do věže vrátily?
 
V nejbližší době určitě ne. Bylo by to finančně nesmírně náročné. Vlastně by to znamenalo novou rekonstrukci. Nejdříve se tak cymbály mohou do věže vrátit při příští opravě, což může být až za několik stovek let.

O vyjádření jsme požádali i zástupce radnice, pana náměstka Martina Majora.


Cymbály z věže olomoucké radnice nemohl už mnoho let nikdo slyšet. Tyto dva specifické nástroje, které byly doslova uvězněny uvnitř složité a z hlediska dnešních norem značně improvizované trámové konstrukce věže, byly mnoho let odpojené a nezvonily. 

Tuto skutečnost potvrzuje i odborník, který se o radniční věžní hodiny už zhruba patnáct let stará, a nejméně po tuto dobu nebyly k hodinám zapojené. Troufám si říct, že většina Olomoučanů o žádných cymbálech ve špici radniční věže ani nevěděla. 

Podle nepotvrzených zpráv, které jsem dostal, byly kdysi v minulosti cymbály od mechanismu věžních hodin odpojeny záměrně, a to proto, aby se jejich odbíjení nepřekrývalo s odbíjením zvonů orloje. Problematika je podstatně složitější, ale pravdou je, že když se připravoval projekt rekonstrukce věže, nikdo nepočítal s tím, že by se s cymbály cokoliv dělo. Jediný požadavek památkářů zněl, aby byly zvony s náležitou péčí renovovány. 

Mimochodem, když pak byla špice věže postupně demontována, bylo i vizuálně jasně patrné, že spojení cymbálů s hodinami ve věži je přerušené a že cymbály tudíž rozhodně nemohly čas odbíjet. Vím, že teď leckdo tvrdí, že zvonění ještě nedávno slyšel, jenže v centru Olomouce je slyšet zvony z několika blízkých kostelů a jen opravdový znalec dokáže spolehlivě rozklíčovat, odkud ten který zvuk ve skutečnosti přichází.  

Projektant navíc po snesení věže konstatoval, že pokud by se velmi těžké kovové cymbály měly přeci jen do útlé dřevěné konstrukce věže vrátit, nemohlo by se pak jednat o věrnou repliku špice, ale o úplně nově řešenou konstrukci, protože ono improvizované technické řešení, jakým byly cymbálymezi trámy uloženy původně, by dnes neprošlo žádným statickým posudkem. 

Domnívám se, že v situaci, kdy čas zvukově ohlašuje orloj, je tedy logicky rozumnější ponechat renovované cymbály sice v objektu radnice, ale nikoliv v její věži, a umožnit tak aspoň lidem, aby se na tuto krásnou práci olomouckých zvonařů z počátku 16. a počátku 17. století mohli podívat. Nic samozřejmě nebrání tomu, aby se případně budoucí generace rozhodla cymbály do špice věže opět instalovat. 

Jsem dalek toho toto téma dále politizovat, o tom to skutečně není. Věřím, že občané Olomouce a jeho návštěvníci více ocení mít možnost tak staré cymbály, nevyčísletelné hodnoty vidět a možná i slyšet v důstojných zrenovovaných prostorách olomoucké radnice.
 
Češtinářská poznámka: Cymbál je označení specifického typu zvonu a píše se s "Y". Cimbál je naopak název strunného nástroje a píše se s "I".

4 komentáře

Aladal 26.07.2020, 10:46

Hrůza.

Autor příspěvku absolutně neovládá český jazyk!!!! Je to snad idiot?

lakomé hanák 24.07.2020, 16:12

lidé, čtěte

vtipný je, že to většina hejtrů na FB ani tady na webu nedočetla do konce, podle těch dementních reakcí :)) panu redaktorovi bych doporučil pod ten titulek příště ocitovat recept na čínskou polívku, vyjde to nastejno :)))

Jaroslav Blinka 24.07.2020, 15:02

Olomoucký orloj už nebude, jako býval.

Tak Olomouc přišla o cimbály, olomoucký orloj je jedinečný, tedy vlastně byl. No, co už teď. Hlavně že u Smetanových sadů stojí dvě pořádné opice a v jezírku chobotnice žlutá jako kanárek! Nebo spíš žlutá zimnice. Olomouci, ty to teda vedeš! A Praha má o jednu konkurenci méně.

Patrik Vydlák 12.09.2020, 20:49

Cymbál a cimbál v Olomouci na věži či v orloji.

Blbost, cymbály byly ve věži a ne v orloji. ten má své ohlašování času samostatné. To taky zůstalo a kovář tluče do kovadliny kladivem co čtrt hodinu pořád. A píše se cymbály... tj zvony, ne hudební strunný nástroj cimbál

Další články