Zde může být vaše reklama.

Dopravní podnik přechází na prázdninové jízdní řády

Dopravní podnik přechází na prázdninové jízdní řády

foto: Archiv

24. 06. 2020 - 20:00

Dopravní podnik města Olomouce jako každý rok od 1. července přejde na prázdninové jízdní řády. Ty budou platit do 31. srpna letošního roku a dotknou se jak tramvajové, tak autobusové dopravy v hanácké metropoli.

Tramvajový provoz

V pracovní dny i ve dnech pracovního klidu zůstávají v platnosti stávající jízdní řády všech linek, od výluky v Masarykově, která platí od 15. 3. 2020. Vyjma spoje linky číslo X4 ve 4:15 hodin z Nové Ulice, který bude po dobu prázdnin veden ve 4. 21 hod. z Náměstí Hrdinů do Pavloviček.
 
Autobusový provoz

"Prázdninová omezení jsou dána platným jízdním řádem jednotlivých linek. Současně nadále platí zrušení linky číslo 13 ve dnech pracovního klidu, omezení na lince číslo 16 ve dnech pracovního klidu, podle jízdního řádu s platností od 1. 4. 2020, úprava vedení linky číslo 22 ve dnech pracovního klidu, rovněž podle jízdního řádu s platností od 1. 4. 2020 a neprovozování linky číslo 111," prozradila mluvčí dopravního podniku Martina Krčová.

Výluková linka X obsluhující trasu Hlavní nádraží – Žižkovo nám. – Náměstí Republiky a zpět bude vedena v intervalu 15 min. a ve večerních hodinách v intervalu 30 minut dle nového jízdního řádu.

Další články