Zde může být vaše reklama.

Druhá půlka Rejnoka půjde v říjnu nad vodu!

Druhá půlka Rejnoka půjde v říjnu nad vodu!

foto: Povodí Moravy

24. 09. 2021 - 16:18

Mezi centrem města a hlavním vlakovým nádražím i nadále pokračují práce na protipovodňové ochraně Olomouce. Nová podoba pravého břehu už se na vznikající náplavce rýsuje, svou podobu už dostává i levý břeh. Hotová je konstrukce návodní poloviny nového mostu, přezdívaného Rejnok. Jeho druhá polovina půjde nad vodu v říjnu.

Na hotové části mostu už probíhají natěračské práce, druhou část konstrukce mezitím stavaři připravují k nasunutí nad řeku. „Pro účel nasunutí mostní konstrukce nad řeku jsme v ulici Masarykova vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletovala. Návodní část mostu je v současnosti umístěna v prostoru na levém břehu přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu. Tato poloha umožňuje přístup k sousedním domům. Most po nasunutí spustíme přibližně o 1 metr níže. Následovat bude betonáž a izolace mostovky i římsy, osazování příslušenství, přepojování definitivních inženýrských sítí," popisuje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. 

V příštím roce by mělo dojít také k vybudování tramvajové trati na obou polovinách mostu. Celý most má být hotový v létě 2022.

Práce probíhají i v dalších částech vznikající protipovodňové ochrany Olomouce. Piloty jsou již dokončené. Poslední čtyři piloty z více než tisíce stavaři vyvrtali a vybetonovali v korytě Moravy v rámci stavby protipovodňové ochrany už v červnu. Tyto piloty posloužily k založení poslední části mostního pilíře, na který bude umístěna právě návodní polovina konstrukce nového mostu.

Náplavka na pravém břehu už získává jasné tvary, práce probíhají na obkladech nábřežní zdi. Ta je obložená žulovými kameny. Jakmile bude dokončená, začne se s prací na dlažbě. 

„Na levém břehu již byla dokončena ražba kanalizačního sběrače, mezi mosty vznikla stěna z mikropilot a probíhá betonování železobetonového trámce mezi mosty v celé délce. Po dokončení betonáže zahájíme obklady levobřežní zdi, kterou sestavíme dle požadavku orgánů památkové péče částečně z původních pískovcových kamenů. Na konci září proběhne předání staveniště na ulici Blahoslavova mezi mosty zhotoviteli nové komunikace, která je navazující investicí města Olomouc," doplňuje Bělaška.

Jakmile bude Rejnok hotový, skončí s tím stavba II. B etapy protipovodňové ochrany Olomouce. Stavba za 730 milionů navazuje na již dříve dokončené etapy I. a II. a. Cílem je zvýšit kapacitu koryta v centrální části města.

„Most vytvoří společně s náplavkou hlavní dominanty nového nábřeží. Rekonstrukce mostu na Masarykově třídě představuje předposlední fázi při výstavbě této etapy protipovodňové ochrany Olomouce. V rámci poslední fáze bude probíhat dokončování stavebních prací, ozelenění a náhradní výsadba, dokončení náplavky a propojení mostů na Masarykově třídě a Komenského ulici," dodává generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Další články