Zde může být vaše reklama.

Viděli jste to? Dvě hlášení o svítících bodech: Olomoučané pozorovali UFO

Dvě hlášení o svítících bodech: Olomoučané pozorovali UFO

foto: Ilustrační foto

29. 08. 2019 - 11:00

Hned dvě hlášení o výskytu neidentifikovatelných létajících objektů nad Olomoucí eviduje specializovaný Projekt Záře ze 17.  srpna letošního roku. Případ je v šetření.

První hlášení se týká přímo letícího dlouhého pásu 50 až 80 bílých světelných bodů, druhé je zcela totožné, jen se liší v odhadovaném počtu svítících bodů a odhaduje jejich počet na 25 až 40 a upřesňuje jejich barvu na světle modrou. Co přesně oba pozorovatelé 17. srpna večer viděli, zůstává zatím v šetření. Obě hlášení jsou dohledatelná na stránkách projektu Záře, který se nahlášeným případům UFO nad Českou republikou dlouhodobě věnuje.

Projekt Záře je první celostátní akce zaměřená na zaznamenávání a  vyhodnocování poznatků o UFO. Vznik projektu byl inspirován snahou o získání věrohodných a ověřitelných informací o UFO fenoménu, neboť všeobecná znalost o tomto jevu je u nás dosud velmi povrchní a ovlivněná jak bývalou propagandou v naší zemi na straně jedné, tak neseriózními informacemi na straně druhé. Spolu s  informacemi o UFO se začaly v projektu shromažďovat i informace o  dalších anomálních jevech, jako například kruhy v obilí, fenomén spontánního hoření osob, či pády neobvyklých substancí na zem. Projekt Záře vznikl 27. 3. 1992 z iniciativy Československé archeoastronautické asociace, která k  tomu účelu navázala spolupráci s velením českoslovnského vojenského letectva (tato spolupráce však již dnes funguje spíše formálně a  zatím se jí nepodařilo obnovit v plné míře). Od roku 1994 pokračuje projekt Záře v činnosti samostatně, i když nejde o  sdružení či klub v  pravém slova smyslu. Projekt Záře je program, který je uskutečňován sítí jednotlivých badatelů v České republice (jde o amatérskou a nekomerční činnost).

Další články