Dnes:25°C

Zítra:26°C

Úterý 9.8. Roman
Menu

Pietní setkání Hold poslednímu přemyslovskému králi

Hold poslednímu přemyslovskému králi

foto: olopremyslovci.cz

31. 07. 2022 - 10:00

Projekt Milénium olomouckých Přemyslovců, který v loňském připomněl 1000 roků od únosu princezny Jitky jejím budoucím manželem knížetem Břetislavem a jejich pozdější usazení se v Olomouci, oživoval připomínku i dalších dvanácti výročí, jež se pozoruhodným způsobem k olomouckým Přemyslovcům váží. Nezapadlo mezi nimi ani jubileum zavraždění krále Václava III., které se bude připomínat i v letošním roce.

Pietní setkání „Hold poslednímu přemyslovskému králi“ se uskuteční ve výroční den vraždy ve čtvrtek 4. srpna 2022 ve 12:45 na Václavském náměstí v areálu národní kulturní památky Olomoucký hrad. Po vzpomínce na sedmého českého krále budou položeny květiny a zapálena svíce u sochy panovníka v kapli pod presbytářem katedrály, aby pietu zakončilo slavnostní vyzvánění dómských zvonů, které se rozezní ve 13 hodin a 6 minut. Čas 13:06 odkazuje na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě dojít a především na letopočet 1306, který vymřením Přemyslovců v mužské linii znamenal zásadní zlom v českých dějinách. Srdečně zveme Olomoučanky, Olomoučany i návštěvníky města k účasti; oceníme, pokud také přinesou květinu nebo svíčku.

Další články