Zde může být vaše reklama.

Informuje město o poplatcích za odpad nedostatečně?

Informuje město o poplatcích za odpad nedostatečně?

10. 09. 2014 - 00:00

Pozor, jedná se o článek staršího data a pod předchozím vydavatelem novin. Uvedené informace již nemusí být aktuální.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že zákon umožňuje obcím volný výklad toho, jak informovat o místních poplatcích. Vzniká tak chaos, který vytváří prostor pro alibismus. V Olomouci a okolních obcích se totiž každý rok dostávají do exekučního řízení lidé, kteří za to možná ani nemohou.

Nemají v pořádku platbu za poplenice, a přesto je nelze jen tak jednoduše označit za neplatiče. Netušili totiž o výši a datu splatnosti poplatku. Magistrát je neinformoval, přestože podle zákona možná snadno dokáže opak.„Ve většině obcí a měst v České republice je zvykem, že radnice nebo úřad posílají lidem dopis, v němž potřebné informace naleznou. V rámci roční ceny za poplenice a při přezaměstnanosti na příslušném oddělení ekonomického odboru by se ta dvacetikoruna za dopis asi dala zvládnout,“ myslí si jeden z těch, kteří se cítí poškozeni. Zda má pravda a zda město opravdu informuje o poplatcích nedostatečně, je věcí poměrně volného výkladu zákona. Ten je totiž sepsán natolik nejednoznačně, že nahrává právnímu alibismu úředníků, kteří mají věc na starosti. Vyhláška číslo 6/2013, která se v Olomouci poplatky za popelnice zabývá, jmenuje hned několik povinností plátců, způsob informování občanů o poplatku ale nijak neupravuje.

 

Vývěska a Radniční listy. Prý to stačí, ale komu?

„Problematika vybírání místních poplatků je věcí veřejného práva, zákon ale dostatečně neupravuje způsob informování občanů ze strany obcí o poplatcích,“ říká mluvčí ministerstva spravedlnosti Kateřina Hrochová. Město Olomouc informuje o výši poplatku a termínech splatnosti na své vývěsce a otištěním v Radničních listech; jinak se kromě internetu, pro starší spoluobčany nepochopitelném médiu, v Olomouci hledané informace dozvíte jen velmi těžko. Přesto, že oddělení poplatku za komunální odpad disponuje v Olomouci hned sedmi zaměstnanci. Osmdesátileté paní Dvořákové ale Radniční listy nechodí. Sdružení vlastníků jednotek se totiž bojí zlodějů a zamyká vchod. S internetem si pochopitelně neví rady, a tak každoročně trne, jestli má popelnice zaplacené v pořádku. Tím spíše, že její sousedka už kvůli chybné platbě byla Magistrátem vymáhána.

 

Jinde to jde, proč ne u nás

Například v Ústí nad Labem město informuje občany o výši poplatku a termínu splatnosti adresnou letákovou kampaní, jejíž náklady nepřesáhnou 85 tisíc korun, dále v pěti různých regionálních novinách a informace je pravidelně vysílána v Českém rozhlase. Příjem z poplatku pak v Ústí činí asi 40 milionů korun, v rámci kterých jsou náklady na adresné i mediální infrmování plátců zanedbatelné. „V květnu do všech schránek domácností na území města byla doručeny obálky s informacemi i formulářem. Všechny zaměstnance Magistrátu jsem požádal o zpětnou vazbu, zda tuto informaci do schránky svého bytu obdrželi – a ze zpětných reakcí lze odvodit, že Česká pošta obálky do všech domácností doručila,“ říká primátor Ústí Josef Zikmund.

-vb-

 

Jak se informuje o poplatku

Podle zákona č. 128/2000 musí být obecně závazné vyhlášky vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce (v Olomouci vyhláška 6/2013, pozn. red.). Vyhlášení se provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem, který je v místě obvyklý. Způsob informování občanů ze strany obce o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je tak třeba hledat v obecně závazné vyhlášce každé jednotlivé obce. Obce v tom mají do jisté míry libovůli, ne však nekonečnou. Při vydávání obecně závazných vyhlášek je nutné použít metodické pokyny ministerstva vnitra a ministerstva financí.

-ms-

Další články