Zde může být vaše reklama.

Spor o Šantovka Tower Investor Šantovka Tower podává žalobu

Investor Šantovka Tower podává žalobu

foto: Archiv města Olomouce

18. 08. 2020 - 06:01

Spor o postavení Šantovka Tower pokračuje další žalobou. Tentokrát ji podala společnost Office Park, tedy investor projektu. Společnosti se nelíbí rozhodnutí olomouckého krajského úřadu, které zamezilo výstavbu výškové budovy. O podání žaloby informovala jako první Česká televize.

Rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo existenci ochranného pásma v okolí městské památkové rezervaci v centru Olomouce. Kvůli tomu není možné výškovou budovu se 76 metry postavit. 

Magistrát se se společností neshodl, zda umízemí, kde má být budova postavena, spadá do ochranného pásma vyhlášeného v roce 1987. Podle Office Park Šantovka ochranné pásmo právně nevzniklo.

Krajský úřad měl tedy rozhodnout, jak to s ochranným pásmem je. A podle něj je pásmo vyhlášeno platně a existuje. „Také hranice ochranného pásma byly v rozhodnutí o jeho určení jednoznačně a konkrétně uvedeny,“ říká rozhodnutí hejtmanství.

Se stavbou budovy nesouhlasí část veřejnosti i odborníků, kteří mají za to, že by poškodila historické panorama města. Soud na jaře vyhověl žalobě ombudsmanky Anny Šabatové a odložil účinek žaloby vůči územnímu rozhodnutí pro stavbu budovy. Proto v tuto chvíli není možné zahájit stavební řízení.

Další články