Zde může být vaše reklama.

Studentské bydlení Koleje v Kašparově ulici odmítla komise pro architektu

Koleje v Kašparově ulici odmítla komise pro architektu

foto: Olomouc.eu

04. 02. 2022 - 12:25

Měly by vedle rodinných vil kousek od Gymnázia Hejčín vyrůst dva velké domy se sto pětatřiceti byty pro studenty? O využití dosud volných pozemků v Kašparově ulici jednala komise pro architekturu při Radě města Olomouce. Diskuzi iniciovala jak Komise městské části Olomouc - Hejčín, tak i primátor Mirek Žbánek, který požádal vedoucí útvaru hlavního architekta, aby se k plánům developera vyjádřila odborná komise.

Záměr postavit na dosud volné ploše mezi vilami, gymnáziem a železniční tratí dva objekty vysokoškolských kolejí patří k těm, které v Olomouci vyvolávají emoce. Hlavní architekt města Jana Křenková sice vydala za svůj útvar k záměru investora pozitivní vyjádření, protože záměr není věcně v rozporu s územním plánem, přesto má ale od počátku četné výhrady. „V rozporu s územním plánem není. V obecné rovině je třeba chápat, že pokud investoři postupují v souladu s právními předpisy, tak předpokládají realizovatelnost svých záměrů. Sama ale vnímám tento záměr jako problematický pro danou lokalitu. Z vyjádření útvaru hlavního architekta vyplývá řada podmínek, zejména ve vztahu k řešení veřejných prostranství“ uvedla Jana Křenková. Dodala, že projekt měl i složitou genezi, postupně na něm pracovali tři architekti a opakovaně jej upravovali.

Po dohodě s primátorem a na základě podnětů od místních občanů, sousedního Gymnázia Hejčín, komise městské části i kolegů architektů nechala Jana Křenková záměr prezentovat v komisi. „Všichni jsme se jednomyslně shodli, že prezentovaný záměr je pro tuto lokalitu nevhodný, i když není v rozporu s územním plánem,“ konstatoval předseda komise pro architekturu Michal Giacintov. Komise pak doporučila změnu územního plánu. Ta by měla „navrhnout optimální využití plochy s respektováním charakteru navazující zástavby rodinných domů z hlediska funkce, hmotového řešení, kapacit“. „Jsem rád, že se na tomto postoji shodli členové odborné komise, zastupující koaliční i opoziční strany,“ dodal Michal Giacintov, který je sám členem městské rady.

Rozhodnutí přivítal primátor Mirek Žbánek. „Chtěl jsem mít připravené podklady erudovaných odborníků k celému záměru. Město se k němu bude totiž vyjadřovat i jako majitel pozemků, na kterých by investor musel případně budovat příjezdovou komunikaci. Komise záměr samotný ani případný prodej pozemků ve vlastnictví města nedoporučila, což je pro mne velmi významná informace,“ uvedl primátor. Stanoviska odborných komisí nejsou pro městskou radu závazná, ale radní k nim přihlížejí. „K takto významným investorským záměrům chci mít i stanovisko odborníků,“ zdůraznil primátor Žbánek. „V případě těchto pozemků je například nutné vzít v potaz nejen vhodnost plánované zástavby k té stávající, ale i zájmy gymnázia, které by mohlo chtít tímto směrem rozvíjet své sportovní zázemí.“ Vedení gymnázia v lednu oznámilo zájem o pořízení územní studie, která by prověřila možná využití dané plochy. Gymnázium ji totiž chápe jako klíčovou pro možný územní rozvoj jeho areálu.

Další články