Zde může být vaše reklama.

Kostel sv. Mořice má opět bílou fasádu

Kostel sv. Mořice má opět bílou fasádu
Farnost svatého Mořice se zahalila do světlejšího hávu. Ten ale nemám poprvé ve své historii.

foto: Lukáš Blokša

06. 09. 2020 - 09:00

Kostel svatého Mořice už od roku 2018 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Ta sice ještě nekončí, ale už teď poutá zájem veřejnosti. Finišují totiž práce na vnější podobě kostela, demontuje se lešení a nelze přehlédnout změnu barevnosti fasády. Skutečně je ale bílá barva na tomto kostele novinkou?

Lešení by mělo být kompletně demontováno do konce letošního roku. Už teď je ale vidět nápadná bílá barva omítky. Paradoxní je, že ke změně barvy vlastně nedošlo. „Omítky fasád kostela byly naposled obnovovány na přelomu 60. a 70. let minulého století při generální rekonstrukci vnějšího pláště a tehdy byly provedeny jako pohledové. Jednalo se o čistě bílé, vápenocementové omítky (zachyceny jsou na dobových fotografiích, mj. i barevných), které však od té doby až do dneška zestárly, znečistil se jejich povrch a získaly tak jistou patinu stáří,“ řekl vedoucí odboru péče o památkový fond Ondřej Belšík. 

Původní vzhled se bohužel nedochoval, ale nynější podoba navazuje na jeho poslední opravu . „Jak vypadaly původní fasády gotického kostela, nevíme. Bezpečně známe pouze poslední etapy časově vymezené od 19. století – zejména novogotickou, která vytvořila na vnějším plášti kostela iluzi kvádrového zdiva, a pak tu novodobou z přelomu 60. a 70. let minulého století, kterou zvolila tehdejší památkové péče a která se opakuje i v rámci nynější obnovy,“ upřesnil Belšík a dodal, že s přibývajícími léty kostel bude tmavnout a časem pravděpodobně opět zešedne. Barevnost fasád se změní, tak jak bude vnější plášť postupně přirozeně stárnout.

Při rekonstrukci takové památky jako je kostel svatého Mořice se nenechává nic náhodě. Materiály, které byly pro opravu zvoleny, prošly náročným výběrem, aby splňovaly všechny potřebné podmínky. „Byly zvoleny takové materiály, které z dlouhodobého hlediska nepoškodí autentické konstrukce stavby a které svým složením odpovídají nárokům kladeným památkovou péčí na obnovu fasád. Například současné malty nemají jako pojivo nevhodný cement, tak jako tomu bylo na přelomu 60. a 70. let minulého století, ale vhodnější pojivo, jímž je hydraulické vápno atd.,“ upřesnil Ondřej Belšík.

Rekonstrukce se netýká pouze omítky kostela. Obnovou prochází také část kamenické výzdoby, kamenný plášť jižní věže, interiér, varhany a vyhlídka jižní věže, která by po opravě měla být znovu zpřístupněna. Před opravou byla věž volně přístupná bez aktivního dohledu a stala se cílem několika sebevrahů. To by se po opravě mělo změnit. „Součástí bezpečnostních opatření by měla být nově vybudovaná vyšší kovová mříž, která bude po obvodu upevněna na podlaze vyhlídky,“ uzavřel Belšík.

Oprava kostela by měla být dokončena příští rok a celkové náklady jsou vyčísleny na 123 milionů korun, z nichž většinu pokryje dotace z Evropské unie.

Další články