Zde může být vaše reklama.

Kryptu Jihoslovanského mauzolea čeká oprava, město žádá o dotaci

Kryptu Jihoslovanského mauzolea čeká oprava, město žádá o dotaci

foto: Lukáš Blokša

01. 02. 2022 - 11:17

Ještě před několika lety bylo Jihoslovanské mauzoleum, které má významnou historickou hodnotu, ostudou Bezručových sadů. Poničené okolí, posprejované sloupy i nevalný vzhled, to všechno byly problémy, které tato památka měla. To se v posledních letech změnilo. Památka ve dvou etapách prošla proměnou, které jí rátily původní eleganci, stále ale jedna etapa zbývá. Na rekonstrukci čeká podzemní části mauzolea s tělesnými ostatky jihoslovanských vojínů.

„Rozhodli jsme se požádat o dotaci z výzvy Ministerstva obrany na zabezpečení péče o válečné hroby. Mauzoleum si zaslouží dovést celou rekonstrukci do úspěšného finále,“ uvedla pro web města náměstkyně primátora Markéta Záleská.  

První etapa oprav proběhla v letech 2016 a 2017, kdy dělníci vytvářeli ochranu proti vlhkosti a opravovali přilehlé terasy se schodišti. V letech 2018 a 2019 řemeslníci a restaurátoři opravili exteriér i interiér kaple včetně fresek.

Třetí etapa se týká prostor, které jsou skryté pod kaplí. Nachází se tam dosud provizorně zazděná krypta s ostatky jugoslávských vojáků, zemřelých v olomouckých vojenských nemocnicích během první světové války. K těm se později přidaly i ostatky jihoslovanských vojáků z dalších částí republiky. V současné době by jich zde podle odhadů mohlo být až 1224. Ostatky jsou uložené v malých očíslovaných dřevěných rakvích, které jsou vyskládané v železných regálech.

„V rámci třetí etapy bude nejprve provedena stavební rekonstrukce krypty včetně nové elektroinstalace,“ vysvětluje náměstkyně Záleská. Ostatky s rakvemi budou po podrobném zadokumentování dočasně deponovány a v době oprav krypty budou odborně restaurovány.

„Jednotlivé rakve projdou čištěním, mírně poškozené se opraví a silně poškozené nahradí kopiemi,“ dodává Markéta Záleská. Také ostatky projdou očištěním, desinfikováním, konzervováním a poté budou vrácené zpět do rakví uložených v kryptě objektu mauzolea.

Opravy se dočkají i stávající ocelové nýtované regály. Rekonstrukce nemine ani tyčové police zazděné v nikách a původní závěsy na věnce a svítidla. Stávající vstupní dveře do krypty budou zrestaurovány dle schváleného restaurátorského záměru. Krypta dostane nová svítidla. Zásah restaurátora si vyžádá i stav pískovcového reliéfu truchlící ženy, který jako výzdobu vstupu do krypty vytvořil olomoucký sochař Julius Pelikán.

Práce na kryptě a v ní by měly proběhnout v roce 2023, v dalším roce by pak mělo dojít k odbornému ošetření rakví s ostatky.

První dvě etapy stály v souhrnu 12,1 milionu korun, samotná třetí etapa by měla stát 6,8 milionu korun. Dotace od ministerstva obrany byl mohla činit až 80 procent z této částky.

Další články