Zde může být vaše reklama.

Co dýcháme Kvalitu ovzduší v Olomouci sledují odborníci

Kvalitu ovzduší v Olomouci sledují odborníci

foto: olomouc.eu

09. 07. 2020 - 08:01

Další krok k lepšímu životnímu prostředí udělalo město Olomouc ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). V areálu Střední školy polytechnické v Rooseveltově ulici přibyla vysoce funkční a citlivá měřicí technika. S její pomocí mohou odborníci získat přesná data a analyzovat, jaké zdroje znečištění ovlivňují ovzduší v Olomouci a jaká lze tedy případně učinit opatření ke zlepšení stavu.

„Město Olomouc mělo o spolupráci na tomto projektu velký zájem. Pokud chceme občanům zajistit kvalitnější ovzduší, musíme nejdřív co nejpodrobněji vědět, co přesně se podílí na jeho znečišťování,“ řekl primátor Mirek Žbánek. „S takovými daty pak můžeme dále účinně pracovat.“ Právě takové údaje nynější projekt odborníkům i politikům přinese.

Olomouc je zapojena spolu s městy Hradec Králové a Brno do výzkumného projektu TAČR – TITSMZP704. Pod tímto složitým názvem se skrývá vědecké vyhodnocení míry, jakou se na celkovém znečištění ovzduší podílejí různé zdroje emisí. Může jít o průmysl, dopravu, vytápění domácností i různé další zdroje, včetně vzdálených původců třeba i v zahraničí. To se týká například obávaných částic polétavého prachu. „Částice, zachycené na filtrech, budou naši odborníci zkoumat i za pomocí elektronového mikroskopu. Dají se tak získat data o typu a původu takových částic. Výsledky pak pomohou k vytvoření komplexního modelu původu znečištění ovzduší,“ uvedla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ.

„Výsledky měření a odborných analýz můžeme v budoucnu použít jako argument při jednání se státem například o vyloučení kamionové dopravy z Velkomoravské ulice nebo při snaze urychlit výstavbu východní tangenty,“ vysvětlil primátor Žbánek praktický význam projektu pro politickou reprezentaci města. „Stát totiž poměrně často nemá pro potřeby samosprávy dostatečné pochopení, a tak doufám, že s těmito jasnými a vědecky doloženými fakty mohou být jednání přeci jen přínosnější,“ dodal Žbánek.

Olomouc má úctyhodnou 26 let dlouhou tradici měření kvality ovzduší na dopravní stanici, což napomohlo tomu, že si řešitelé projektu právě Olomouc vybrali. Výsledky měření je totiž možné zasadit do kontextu delšího časového intervalu. Město pak navíc projevilo o tento projekt vážný zájem již v roce 2017. Radnice tehdy iniciovala jednání, které mělo přispět k hledání společné cesty, jak zabránit nebo alespoň snížit rizika smogových situací.

Měřicí vůz i sestava odběrových zařízení jsou umístěny vedle stálé měřící stanice, kterou má město pronajatou od firmy ENVItech Bohemia s.r.o.. Tím nastává i doba souběžného měření dvěma autorizovanými osobami. V rámci spolupráce tedy poskytne město Českému hydrometeorologickému ústavu nejen operativní data z dopravní stanice Olomouc Velkomoravská, ale i data získaná mimo měřicí kampaň tohoto výzkumného projektu.

Měřicí vůz spolu s mobilními vzorkovači se na území našeho města zdrží po dvě tříměsíční období. Odborníci totiž potřebují získat údaje za letní i za zimní sezonu. „Souhrnné výsledky budou známy někdy ve druhé polovině roku 2021,“ dodala Blanka Krejčí z ČHMÚ.

„Velké díky patří zástupcům Střední školy polytechnické Olomouc, kteří i přes vyhlášení nouzového stavu v ČR velmi ochotně spolupracovali a usnadnili ČHMÚ umístění měřicí sestavy do lokality, která byla na základě studie vytipována jako optimální,“ připomněl Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu. Právě v tomto areálu totiž stojí stálá měřící stanice.

Olomoučané mohou průběžný stav kvality ovzduší sledovat i na speciální mapě ovzduší, kterou najdou na webové stránce města.

Další články