Pátek 10.7. Libuše/Amálie
Menu

Dění na UP Lékařská fakulta má akreditaci stvrzující evropskou důležitost

Lékařská fakulta má akreditaci stvrzující evropskou důležitost

foto: LF UP

21. 10. 2019 - 15:00

Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci jako vůbec první v České republice prošla náročným externím hodnocením a obdržela akreditaci Asociace lékařských fakult v Evropě (The Association of Medical Schools in Europe – AMSE), která potvrzuje vysokou kvalitu a evropskou úroveň olomouckého studia medicíny.

Podrobné hodnocení studijního programu Všeobecné lékařství absolvovala olomoucká lékařská fakulta v rámci pilotního projektu asociace společně s dalšími pěti lékařskými školami v Evropě. Akreditace AMSE má být garancí kvality poskytovaného vzdělání pro uchazeče o studium medicíny i pro nemocnice a zdravotnická zařízení coby jejich budoucí zaměstnavatele.  

„Je to pro nás významný úspěch. Zásluhu na tom, že jsme se stali jako první v republice a jedni z prvních v Evropě lékařskou fakultou s evropskou certifikací, má především předešlé vedení fakulty a dlouhodobá kultivace kurikula studijního programu Všeobecného lékařství za mých předchůdců,“ uvedl děkan Josef Zadražil, který lékařskou fakultu vede od letošního června. 

Podle emeritního děkana Milana Koláře jde o potvrzení toho, že Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci patří mezi uznávané výukové a vědeckovýzkumné instituce. „Mimo jiné tato akreditace znamená, že náš diplom bude v Evropské unii patřit k uznávaným a velmi vyhledávaným, řada evropských nemocnic bude chtít především absolventy lékařských fakult s tímto certifikátem. Zároveň je ale nutné si uvědomit, že je to i závazek pro další vývoj, respektive pro udržení této pečeti evropské kvality,“ dodal současný proděkan pro vnější vztahy Milan Kolář, podle kterého si celá akademická obec fakulty zaslouží za svou svědomitou a vynikající práci úctu.

Náročným hodnocením olomoucká fakulta prošla v uplynulých dvou letech. Kromě posouzení dokumentů o fakultě a studijním programu byla součástí i několikadenní návštěva hodnoticí komise složené z německých odborníků, ke které došlo letos na jaře. Hodnotitelé mimo jiné ocenili moderní zázemí pro výuku, ucelenost kurikula a návaznost jednotlivých předmětů, fungující evaluaci výuky či nadstandardní spolupráci fakulty s Fakultní nemocnicí Olomouc. 

V závěrečném hodnocení jsou zmíněna také některá negativa a doporučení, například v oblasti praktické výuky, většího zapojení studentů do výzkumných projektů nebo dalšího vzdělávání a rozvoje vyučujících.

Akreditaci AMSE Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci obdržela na dobu jednoho roku. Po vypořádání uvedených připomínek bude prodloužena do roku 2024.

0 komentářů

Další články