Zde může být vaše reklama.

Letní škola diplomacie vzdělává čtyřicet středoškoláků

Letní škola diplomacie vzdělává čtyřicet středoškoláků

foto: UP Olomouc

30. 08. 2019 - 15:00

S cílem motivovat středoškolské studenty k zájmu o současné dění se v tomto týdnu koná na filozofické fakultě třetí ročník Letní školy diplomacie. Studenti v této škole získávají přehled o světových událostech, seznamují se s prací diplomatického sboru Ministerstva zahraničních věcí České republiky i Vojenským útvarem v Přáslavicích. Unikátní program školy tvoří přední odborníci, zkušení diplomaté i armádní příslušníci.

Letní školu diplomacie pravidelně pořádá katedra politologie a evropských studií FF UP ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.„Specifikem naší školy je její orientace na středoškolské studenty. Odlišujeme se tak od podobných programů ve světě, v nichž se vzdělávají pouze vysokoškoláci. V rámci přihlášek nám uchazeči odpovídali na dvě otázky z mezinárodního dění, na jejichž základě jsme vytvořili hodnocení. Ve výsledku jsme pak přijali čtyřicet účastníků. Zdaleka to nejsou jen studenti českých gymnázií, někteří studují různé odborné školy,“ uvedl Martin Petlach z katedry politologie a evropských studií.

Předchozí dva ročníky podle něj měly dané zastřešující téma. Vždy se ale jednalo především o oblasti mezinárodní či celoevropské politiky. „Letošní ročník je specifický v tom, že se zaměřuje přímo na fungování české diplomacie. Odborníci zde hovoří nejen o historii české a československé diplomacie, ale také o současném směřování české zahraniční politiky. Máme připraveny i přednášky o různých praktických aspektech, například o české veřejné diplomacii nebo o možnostech, jak se stát diplomatem ve službách MZV ČR,“ dodal politolog z UP.

První přednášku měl v sále Václava Havla Ivan Dubovický z Ministerstva zahraničních věcí ČR, který hovořil o historii diplomacie. K tradičně velmi oblíbeným součástem školy i letos patří exkurze do Vojenského útvaru v Přáslavicích, kde se frekventanti letní školy dozví mnohé o zapojení Armády ČR do mezinárodních misí. Zajímavým pro ně bude i praktický seminář o diplomatickém protokolu.

„Zejména s ohledem na obrovské množství dostupných informací jsme chtěli studentům nabídnout přímo pro ně navrženou strukturu přednášek, diskuzí a workshopů. Především proto, aby získali ucelenější pohled na často složité fungování diplomacie a mezinárodních vztahů, zejména tedy s akcentem na Českou republiku,“ vysvětlil Martin Petlach. I proto se podle něj mezi přednášejícími střídají jak odborníci z katedry politologie a evropských studií, tak diplomaté a experti z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Týdenní program Letní školy diplomacie v pátek ukončí specifická simulace legislativního procesu, na kterou naváže závěrečný ceremoniál. Při něm účastníci školy obdrží certifikáty o absolutoriu.

Další články