Lipová alej ve Chválkovicích láká včely i sběrače květů

Lipová alej ve Chválkovicích láká včely i sběrače květů

foto: Hanácký Večerník

07. 07. 2023 - 09:58

Kolem lip je v tuto dobu živo, protože kvetoucí stromy lákají včely, čmeláky a další hmyz. A taky lidi, kteří sbírají lipový květ na výborný čaj. Věděli jste, že poutní alej je součástí dodnes z větší části zachované a dobře čitelné barokní krajinné kompozice?

V současnosti lípy kvetou a lákají tak sběrače květů, které poskytují skvělý a zdravý čaj. Sběrači květů tak mimoděk navazují na generace předků, protože tato poutní cesta má staletou tradici. 

První část část poutní aleje začíná na jihozápadním konci Selského náměstí a prochází Selským náměstím místy až se čtyřmi řadami lip po obou stranách hlavní komunikace a pokračuje zastavěnou částí Chválkovic až před domov seniorů. V celé délce je převážně dodržována šířka mezi řadami stromů 10,5 metru.

Kromě kostela svaté Barbory na východní straně Selského náměstí byla poutní cesta postupně doplňována prvky drobné sakrální architektury. Jedná se o sochu svatého Jana Nepomuckého na Selském náměstí z roku 1759, sousoší poutníka s andělem z roku 1722, kapličku z přelomu 18. a 19. století a kamenný kříž z roku 1828. Alej pokračuje podél cesty do Samotišek a poté stoupá až k bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku.

Další články