Čtvrtek 7.12. Ambrož/Benjamín
Menu

Město počítá s odstraněním stánků na Hrdinech

Město počítá s odstraněním stánků na Hrdinech

foto: Lukáš Blokša

27. 10. 2021 - 08:09

Prostor kolem stánků s občerstvením u autobusové zastávky směrem z centra města na náměstí Hrdinů by se v příštích letech mohl dočkat proměny. Město si v loňském roce nechalo zpracovat studii, jak by místo mohlo po přestavbě vypadat. Pryč by měly jít mimo jiné také stánky, podobně jako se to stalo naproti poliklinice na tržnici.

„V září 2020 město, prostřednictvím útvaru hlavního architekta, zadalo studii úprav veřejného prostranství náměstí Hrdinů, která navrhuje kultivaci tohoto veřejného prostranství. Jeho stávající roztříštěný a neutěšený stav totiž podle odborníků neodpovídá významu veřejného prostoru v centru Olomouce, který představuje vstupní uzel do městské památkové rezervace. Rada města návrh projednala a schválila letos v dubnu. Zpracovatelem je ateliér Ječmen, Ing. arch. Lukáš Blažek,“ uvedla na dotaz Večerníku k modernizaci prostor mluvčí radnice Radka Štědrá.

Studie měla za cíl navrhnout jednoduchou úpravu celého území tak, aby došlo ke zkvalitnění prostranství zejména ve prospěch chodců, a to s ohledem na význam lokality. Zároveň by mělo jít o efektivní, úsporné a účelné úpravy prostoru tak, aby mohly být realizované postupně, s ohledem na finanční kondici města.
 
 „K dílčím úpravám proto autoři přistoupili s vědomím, že se nejedná o komplexní úpravu, ale je třeba mít v reálném čase podklad pro řešení této části náměstí s pozůstatky zeleně, prodejních stánků a dalšího mobiliáře, které by bylo účelné upravit bez velkých nákladů v předstihu před budoucí komplexní rekonstrukcí tř. Svobody a náměstí jako celku,“ doplnila Štědrá.

„Návrh vychází z výše popsaného kontextu místa a je snahou jej potvrdit. Prostor je chápán jako vstup do jádra města a důležité místo pěšího tahu s alejí Třídy Svobody – Legionářská ulice. Návrhem je náměstí. Nově definované slavnostní bílou dlažbou. Se stromem uprostřed a sochou na téma národní hrdinství. Záhon je v rámci posílení významu místa nahrazen dlažbou. Na ploše je osazena atypická lavice. Stánky, reklamní cedule, vitríny, staničníky a utilitární prvky technické infrastruktury jsou v návrhu bez náhrady odstraněny. Interaktivní mapu města navrhujeme posunout před nově vzniklý záhon v závěru aleje lísek tureckých. Záhon nahradí návrhem odstraněné stánky,“ stojí ve návrhu rekonstrukce, který má Hanácký Večerník k dispozici. Odhad investice do první etapy je necelých čtyři sta tisíc korun.
 
 Město tak může studii využít jako podklad pro postupnou revitalizaci prostranství. Počítá se mimo jiné s tím, že v budoucnu dojde k odstranění stánků, podobně jako se tomu stalo v prostorách u tržnice, naproti poliklinice.

„Nájemci mají smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ukončování nájemních vztahů a plánované odstraňování stánků se tak bude řešit až s předpokládaným rozhodnutím o realizaci, a ta zatím svůj konkrétní termín nemá,“ uvedla Štědrá.

Ve chvíli, kdy nastane vhodný čas, budou radní opět posuzovat rozsah celého projektu, který je připravený po etapách. A to mimo jiné kvůli zajištění financí. Z výše uvedeného tak vyplývá, že o předpokládaném schválení výpovědí jednotlivým nájemcům budou radní teprve rozhodovat.

Další články