ORGANICKÁ NOVOSTAVBA Moderní budova vedle Teoretických ústavů bude sloužit medikům

Moderní budova vedle Teoretických ústavů bude sloužit medikům

foto: Atelier Velehradský

19. 08. 2023 - 12:33

Tuhle budovu nepřehlédnete. V těsné blízkosti Teoretických ústavů LF UP začala stavba moderní atypické čtyřpodlažní budovy, kterou pro výuku studentů budou využívat Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP. Jedinečná budova organických tvarů, která se stane dominantou Hněvotínské ulice, má být do užívání předána v roce 2026.

„Jsem velmi rád, že se podařilo tento záměr uskutečnit. Hlavním záměrem je vybudování posluchárny s dostatečnou kapacitou bezmála 400 míst pro potřeby naší fakulty, kompletní menzy a adekvátního prostoru pro moderní výuku na simulátorech. Jedno patro budovy bude patřit fakultě zdravotnických věd, která je naší nejbližší spolupracující fakultou,“ přiblížil děkan LF UP Milan Kolář s tím, že s novou budovou budou prostorové požadavky lékařské fakulty zajištěny na dalších dvacet až třicet let.

„Jde o třetí velký milník v historii naší fakulty. Tím prvním byla v 60. letech výstavba Teoretických ústavů, druhým před deseti lety jejich moderní dostavba. Společně s tím, jak se proměňuje Fakultní nemocnice Olomouc, věřím, že tento areál bude excelentním centrem výuky, vědy a zdravotnické péče nejen v rámci Olomouckého kraje, ale celé České republiky,“ dodal. 

Novostavba, za jejíž podobou stojí Ateliér Velehradský, je dispozičně řešena jako pětitrakt s učebnami po obvodu a hygienickými a komunikačními jádry ve středové části budovy. Celkový obestavěný prostor činí 38 572 m3, celková užitková plocha pak 7288 m2. Náklady stavby včetně veškeré infrastruktury a interiérového vybavení přesáhnou částku 640 milionů korun, přičemž přibližně dvě třetiny pokryje dotace ze státního rozpočtu, univerzita z vlastních zdrojů uhradí zbývající třetinu.

Budova má zajímavý nepravidelný organický tvar. To znamenalo poradit si s náročnou fasádou, což se nakonec podařilo i bez nutnosti vytváření drahých prvků na míru. „Celá fasáda se skládá ze 4700 panelů. Plášť je symetrický a dá se složit ze čtyř stejných prvků. Testování a psaní algoritmu zabralo dva měsíce. Vygenerování fasády bylo během dvou dnů. Hledáním ideálního technického řešení proběhlo 22 variant návrhu. Výsledná varianta fasády zabrala přibližně devět měsíců,“ popisuje Ateliér Velehradský projektování fasády na svém instagramovém účtu.

V areálu, kde novostavba vyroste, aktuálně probíhá demolice starých objektů někdejšího vojenského prostoru. Slavnostně bude výstavba nové budovy zahájena na začátku září, stavebně by mělo být hotovo na počátku roku 2026, po dovybavení interiérů by měli studenti nové prostory začít využívat v květnu téhož roku.

Zdroj: upol

 

Další články