Pátek 20.5. Zbyšek
Menu

Už aby! Most na Komenského se odhalí okolo 20. srpna

Most na Komenského se odhalí okolo 20. srpna

foto: archiv

08. 08. 2019 - 11:00

Nový most přes řeku Moravu v Komenského ulici je předpnut a je aktivovaný. Těmito slovy přivítal na kontrolním dni vedení města i zástupce Povodí Moravy a zhotovitele hlavní stavbyvedoucí mostu Jakub Lysoněk.

„Jsem rád, že nás investor i stavba ujistili o tom, že je dodržován harmonogram a pokračuje demontáž provizorní nosné konstrukce. V příštím týdnu se zde opět objeví jeřáby a most se obnaží v celé své kráse,“ uvedl primátor Mirek Žbánek. To se bude v kalendáři psát zhruba 20. srpen.

Odstraňování bednění a odstrojování mostu bude pokračovat tvorbou římsové lávky. Následovat bude zasypání přechodových oblastí, osazení dilatačních závěrů a betonáž přechodových desek. Lití asfaltů přijde na řadu v říjnu, vozovková vrstva by měla být hotova do konce roku. Nový most bude kvůli zvýšení průtoku o dva metry vyšší než ten předchozí.

Na mostě je již osazený plynovod a chránička vodovodu. V průběhu září budou provizorní přeložky sítí přepnuty na ty definitivní. Primátor se proto zajímal, jaký to bude mít dopad na odběratele. „Žádný, protože nebudou žádné odstávky. Lidé se toho nevšimnou,“ ujistili primátora pracovníci stavby.

Na Gorazdově náměstí se nyní dokončuje přeložka sběrače D částečně ražbou a stavba odlehčovacích komor a šachet. „Vrty na levém břehu probíhaly naprosto standardně bez jakéhokoliv vlivu na okolní zástavbu. Tím se jen potvrdilo to, co stavba, projektanti, statici
a odborníci předem avizovali,“
dodal primátor.

Na stavbě protipovodňových opatření zároveň pokračují další úpravy v korytě řeky. „Modulujeme bermy. Na pravém břehu se chystáme na armování železobetonových věnců a zároveň provádíme u vysokoškolských kolejí gabionové stěny a závoz kamenných rovnanin,“ popsal další průběh stavbyvedoucí Lysoněk. Probíhat bude rovněž pilotáž levého břehu
v okolí kasáren.

Právě využití betonových stěn na Envelopě u vysokoškolských kolejí dostane v budoucnu nový rozměr. „Povrchová úprava nových opěrných stěn měla původně dostat nátěr antigraffiti. Ale nové stěny by mohly naopak sloužit pro řízený street art, tak aby se umělci mohli ukázat na legálních plochách,“ připustil primátor Žbánek. Podle něj je tomu řešení nakloněno i Povodí Moravy.

Technicky náročná II. B etapa ochrany Olomouce před povodněmi zahrnuje rozsáhlé úpravy koryta řeky Moravy v délce 1,9 km od ústí střední Moravy k mostu v Komenského ulici. Stavba za 730 milionů korun navazuje na již dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšit kapacitu řeky v centrální části města na úroveň 650 kubíků za sekundu, která odpovídá 380leté povodni.

Další články