Dnes:1°C

Zítra:1°C

Neděle 28.11. René
Menu

Na občany kvůli stavbě protipovodňových opatření čeká kompenzace

Na občany kvůli stavbě protipovodňových opatření čeká kompenzace

foto: Lukáš Blokša

19. 07. 2021 - 08:01

Už několik let ovlivňuje život lidí v centru Olomouce kolem řeky Moravy výstavba protipovodňových opatření. Rada města Olomouce nedávno rozhodla o tom, že město poskytne občanům, kterých se stavba protipovodňových opatření bezprostředně dotýká, poskytne náhradu v podobě nepeněžního daru. Rada tento postup schválila, žádosti si občané mohou podávat do 31. července.

 

„Na základě opakujících se stížností občanů zejména z ulic Nábřeží, Blahoslavova, Praskova a Masarykova jsme rozhodli o kompenzaci za ztížené podmínky k bydlení z důvodu výstavby protipovodňových opatření. Jde o dlouhodobou investiční akci, kdy celková doba její realizace přesahuje dvacet čtyři měsíců a vliv stavby na okolí je bezprostřední,“ vysvětlil důvody pro rozhodnutí radních náměstek primátora Otakar Bačák.

Pro podání žádosti a její následný úspěch musejí občané splňovat různé podmínky. Například bydlení v nemovitostech na těchto adresách: ul. Nábřeží, ul. Blahoslavova, Gorazdovo nám. 13/738, Praskova 1/737, Masarykova 3/889, Masarykova 10/802, U Soutoku 1/957, U Soutoku 2/1195, Komenského29/913, Komenského 31/914, Komenského 22/886, Husova 4/912, Masarykova 1/609, Masarykova 8/922, které jsou zasaženy bezprostředně výstavbou protipovodňových opatření, v rámci etapy II. B v rozsahu delším než 24 měsíců.

Pro podání žádosti, případně prokázání nároku na dar a jeho výběr je možné přijít na ekonomický odbor magistírtu v úředních hodinách až do 31. července letošního roku. Odbor sídlí v budově NAMIRO, ve třetím nadzemním podlaží. O žádosti se stará odborný referent Jiří Hradil.

Aby mohl žadatel prokázat svůj nárok na kompenzaci, musí předložit doklad s uvedením místa trvalého pobytu ve vyjmenovaných ulicích a jednotlivých nemovitostech alespoň po šest měsíců během kalendářního roku, za který chce kompenzaci získat. Za nezletilé obyvatele je nárok možné doložit čestným prohlášením zákonného zástupce. 

Jaké jsou benefity?

V rámci žádosti jsou za každý rok, ve kterém nárok vznikl, jsou žadatelé oprávněni čerpat benefity v hodnotách: 1.000 Kč pro obyvatele nad 16 let věku a 500 Kč pro obyvatele, který v kalendářním roce, za který kompenzace náleží, dovršil nejvýše 15 let. Nároky jednotlivých členů společné domácnosti je možné sčítat. Po zvolení benefitů se případný nevyčerpaný zůstatek nenahrazuje (je možné jej přičíst k případnému nároku za další období), případný převis nároku kompenzace je možné doplatit.

„Po ukončení příjmu žádostí budou předloženy ke schválení Radě města darovací smlouvy za jednotlivé žadatele a po jejich schválení budou tito vyzváni k podpisu schválené smlouvy a převzetí zvolených benefitů,“ doplnil náměstek primátora Otakar Š. Bačák.

Další články