Dnes:16°C

Zítra:16°C

Sobota 1.10. Igor
Menu

Největší investice v Pavlovičkách. V létě se opravují školy

Největší investice v Pavlovičkách. V létě se opravují školy

foto: archiv

17. 07. 2019 - 15:00

Moderní odborné učebny, lepší vybavení tříd i nové školní zázemí, takové změny přinesou velké investice i menší opravy v olomouckých školách během letních prázdnin. Největší plánované rekonstrukce už odstartovaly v Základní škole Gorkého v Pavlovičkách, Základní škole Heyrovského a Základní škole Náves Svobody v Holici.

„Tři velké investiční akce zaměřené na podporu polytechnického vzdělávání proběhnou za přispění dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky tomu vzniknou moderní odborné učebny, cvičné kuchyňky, třídy budou vybaveny učebními pomůckami, IT technologiemi a novým nábytkem,“ popisuje náměstek primátora pro školství Karel Konečný. „Předpokládané celkové náklady na tyto tři velké rekonstrukce včetně pomůcek a dalšího vybavení jsou téměř 40 milionů korun, přičemž finančně nejnáročnější je budova Základní školy Gorkého, kde náklady dosáhnou 22 milionů korun,“ upřesňuje investiční náměstek primátora Martin Major

Největší prázdninová investice proto zcela promění prostory ZŠ Gorkého v Pavlovičkách, kde po stavebních úpravách vznikne šest nových tříd. Vznik učeben polytechnického vzdělávání bude vyřešen přestavbou stávajících tříd na odborné učebny - počítačovou, přírodovědnou, jazykovou, fyziky a chemie, interaktivní a cvičnou kuchyňku. Součástí rekonstrukce je nová elektroinstalace, vzduchotechnika, omítky a podlahy. V rámci investice bude zajištěn i bezbariérový přístup, který nově zajistí výtah ve dvorním traktu budovy školy. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou 13 milionů korun. Odhad výše dotace je 11,7 milionu korun.

Dvě moderní učebny pro výuku informatiky a dílen, včetně nového nábytku, učebních pomůcek a vybavení IT získají v novém školním roce i školáci ze ZŠ Heyrovského.  Po stavebních úpravách bude ve škole nově také výtah, který vznikne přístavbou v atriu školy. Odhad celkových způsobilých výdajů je 6,2 milionů korun. Předpokládaná výše dotace cca 5,6 milionu korun.

Stavební úpravy už odstartovaly i v ZŠ Náves Svobody v Holici. Spočívají v rekonstrukci dvou odborných učeben – fyziky a ICT. Bezbariérovost budovy nově zajistí vestavba výtahu, a rekonstrukcí projde zázemí personálu výdejny stravy. Součástí investice je i dodávka nábytku a vybavení učeben. Odhad celkových způsobilých výdajů je 6,6 milionů korun. Předpokládaná výše dotace je 5,9 milionu korun.

Více než 3,6 milionu korun si vyžádá také investice v ZŠ Rožňavská, která začala už na konci května. Znamená komplexní rekonstrukci střechy nad pavilonem tělocvičny, která bude nově jednoplášťová se zateplením a navážou na ni i další stavební úpravy.

Kromě velkých investičních akcí budou během prázdninových měsíců probíhat i běžné opravy a nezbytná údržba ve všech školských objektech. „Školy na ně vynaloží téměř 30 milionů korun. Půjde zejména o opravy sociálního zařízení, osvětlení, podlah, malování tříd, údržbu zeleně na pozemcích škol, ale i opravy ve školních jídelnách,“ připomněl a vypočítal náměstek primátora pro Karel Konečný.

Další články