Pátek 31.3. Kvido
Menu

Nejvzácnějším tvorem v Zoo Olomouc je teď unikátní hrdlička

Nejvzácnějším tvorem v Zoo Olomouc je teď unikátní hrdlička

foto: Zoo Olomouc

10. 03. 2023 - 14:57

Samec jednoho z nejvzácnějších tvorů na planetě, hrdličky sokorské, se stal novým obyvatelem Zoo Olomouc. Přicestoval sem z německého Karlsruhe. V přírodě už tato krásná hrdlička nežije vůbec a v zoologických zahradách Evropy přežívá posledních jedenaosmdesát jedinců. 

"Samec hrdličky se tak stal historicky zcela prvním zástupcem svého druhu v Zoo Olomouc, protože nikdy v minulosti tyto vzácné hrdličky zahrada nechovala," říká mluvčí Zoo Olomouc Iveta Gronská. Ve volné přírodě byla naposledy spatřena v roce 1972. Dnes žije posledních 81 jedinců v lidské péči. Nově příchozí samec prozatím obývá voliéru v ptačím zázemí, kde se na něj můžete přijít podívat v rámci návštěvníckkého programu Dopoledne ošetřovatelem.

1972 V PŘÍRODĚ VYHUBENA

Poslední hrdlička sokorská byla pozorována v přírodě roku 1972. Od té doby závisí její přežití na naší planetě pouze na jedincích chovaných v lidské péči a v Červeném seznamu ohrožených druhů má statut EW-extinct in the wild-vyhubena v přírodě. V chovech v Severní Americe byla přitom hrdlička sokorská (Zenaida graysoni) zkřížena s hrdličkou karolinskou (Zenaida macroura), takže o geneticky čisté „sokorce“ již nemůže být řeč. Její celosvětová populace je tak omezena na Evropu, kde v rámci evropského chovného programu (EEP) Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) je v 32 institucích chováno 81 jedinců. Na tomto druhu lze tak příkladně demonstrovat roli moderních zoologických zahrad coby center biodiverzity, díky kterým jsou zachovávány druhy, které by kvůli lidské činnosti zmizely z povrchu Země.

PÁR K POHLEDÁNÍ

Samotný chov hrdliček sokorských má jeden háček. Tak jak jsou vůči jiným druhům ptáků tolerantní, vnitrodruhově bývají agresivní. Zdaleka ne každý sameček dokáže utvořit pár s kdekterou samičkou. Metodika výběru vhodného páru by se měla sestávat z několika klecí se samičkami uvnitř prostoru, kde je samec. Podle toho, u které samičky bude samec posedávat a vrkat, by měl být utvořen nejvhodnější pár. V případě nesouladu může dojít dokonce i k zabití samice. Je to bohužel jeden z důvodů, proč je v evropské populaci momentálně 52 samců ku 29 samicím.

JEN 132 km2

Byť k tomu název svádí, nevyskytuje se na ostrově Sokotra, který leží v Arabském moři, nýbrž na ostrově Socorro v Tichém oceánu, nacházejícím se asi 600 km jižně od Kalifornského poloostrova. A v tom tkví problém tohoto ostrovního endemita. „Sokorky“ se totiž nevyskytovaly nikde jinde na zeměkouli než na tomto ostrůvku o rozloze pouhých 132 km2. A to přesně do doby než osadníci introdukovali na ostrov nejdříve ovce, které vypásly vegetaci, a poté roku 1957, se vznikem mexické vojenské základny, také kočky, které dokonaly hrdliččinu zkázu jejich přímou predací.

Další články