Dnes:-0°C

Zítra:0°C

Pátek 17.1. Drahoslav
Menu

Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov

Nominace pro město, Janu Matzenauerovou a Sluňákov

foto: MmOL

10. 08. 2019 - 13:00

Olomoucký kraj se letos poprvé rozhodl udílet Ceny za přínos v oblasti životního prostředí. O cenách rozhoduje internetové hlasování a vybírat si můžete ve čtyřech kategoriích. Těmi jsou voda, ovzduší, odpadové hospodářství a ekologie a životní prostředí. Hlasoval lze pro významný počin i pro dlouhodobý přínos.

Mezi nominovanými pro první ročník je i vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Jana Matzenauerová a Centrum ekologických aktivit Sluňákov. V případě dlouhodobého přínosu i statutární město Olomouc. Hlasovat je možné na stránkách Ceny kraje do 30. srpna.

Jana Matzenauerová si nominaci vysloužila jako průkopnice budování systému separovaného odpadu. Prosadila v Olomouci třídění nápojového kartonu, bioodpadu, kovů do samostatných nádob a také door to door systému sběru papíru a plastů. Matzenauerová stála v popředí, kdy se statutárnímu městu Olomouc i v době neexistující legislativy podařilo docílit omezení skládkování a nahradit ho jeho energetickým využitím odpadu. Díky jejímu úsilí město Olomouc opakovaně vítězí v krajské a celostátní soutěži obcí v třídění odpadů. O všechny pozitivní i negativní zkušenosti a poznatky se dělí na odborných konferencích v Česku i zahraničí.

Sluňákov je obecně prospěšná společnost, která od roku 1992 nabízí poznání a prožitky rozvíjející uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému. Za svůj vznik i rozvoj vděčí Sluňákov především podpoře statutárního města Olomouce. Nízkoenergetický dům na okraji chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví v Horce nad Moravou není určen jen školám, ale je otevřen i pro širokou veřejnost. Sluňákov nabízí řadu aktivit a programů zaměřených na poznávání přírody a ekologické vztahy v ní. Dům obklopuje unikátní galerie v přírodě s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, ve které návštěvníci i účastníci programů mohou prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou. Od roku 1990 Sluňákov organizuje Ekologické dny Olomouc, jehož hlavní náplní jsou besedy s odborníky, a to nejen na ekologická témata. Cílem festivalu je společná porada o pobývání lidí na Zemi a promýšlení otázek souvisejících s životním prostředím.

Statutární město Olomouc získalo nominaci díky budování úspěšného systému odpadového hospodářství založeného na aktivním zapojení občanů města a spolupráci s okolními obcemi, podporu předcházení vzniku odpadů a jejich třídění, efektivní přepravu odpadů s využitím moderní překládací stanice a upřednostnění energetického využívání směsných komunálních odpadů před jejich skládkováním. Dále za zajištění provozu tří sběrových dvorů, z toho dva pro občany města Olomouce a jeden pro podnikatelské subjekty, a za provoz areálu ve Chválkovicích, kde je moderní překladiště odpadů a dotřiďovací linka na plasty. Zástupci jiných měst a obcí často chodí do Olomouce konzultovat své problémy a hledat vhodný postup pro jejich řešení.

Tisková zpráva
Autor: Tisková zpráva

0 komentářů

Další články