Zde může být vaše reklama.

Nová aplikace pomůže městům při plánování dalšího rozvoje

Nová aplikace pomůže městům při plánování dalšího rozvoje

foto: UP

26. 02. 2022 - 04:33

Pomoci městům při plánování jejich dalšího rozvoje má nová mobilní aplikace Cin City, zaznamenávající subjektivní vnímání městského prostředí, kterou vytvořila Lucia Brisudová z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s odborníky z Manchesterské univerzity ve Velké Británii. Novou aplikaci budou moci zkušebně používat obyvatelé Olomouce a Manchesteru, získaná data využijí tamní samosprávy. Aplikace je k dispozici zdarma, momentálně je dostupná pro zařízení s operačním systémem Android. Stáhnout si ji zájemci mohou zde.

Aplikace Cin City (Civic InnovatioN in CommunITY) vznikla při výzkumné stáži, kterou Lucia Brisudová na Manchesterské univerzitě absolvovala v roce 2021. „Její nynější podoba a obsah umožňují v jednoduchém a uživatelsky velmi přívětivém rozhraní označit, která místa občan osobně považuje za příjemná, nepříjemná nebo opuštěná. Kromě toho pomocí aplikace zjišťujeme, jaká je intenzita daného pocitu a co je jeho příčinou,“ uvedla. Informace zadaná obyvatelem města do aplikace se spolu s časem a GPS souřadnicemi místa ihned uloží do databáze, se kterou poté mohou pracovat odborníci z radnic. Uživatelé nemusí mít obavy, že aplikace bude během dne sledovat jejich pohyb. Zaznamená pouze polohu místa, které se sami rozhodnou do databáze nahlásit.

Mobilní aplikace byla sice vytvořena jako součást dizertačního výzkumu, nicméně autoři od samého začátku chtěli nasbíraná data využít i pro strategický rozvoj Olomouce a Manchesteru. Tato města se do výzkumu ochotně zapojila. „S průběhem výzkumu i s předběžnými výsledky je seznámen Odbor strategie a řízení statutárního města Olomouce. Společně se snažíme o to, aby město po skončení výzkumu získané informace dále prakticky využilo a aplikaci Cin City už nyní zpřístupnilo co nejširšímu okruhu obyvatel Olomouce,“ podotkla Lucia Brisudová. Autoři aplikace spolupracují také s Centrem dopravního výzkumu, které získaná data využije při zpracovávání aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Olomouce.

Nápad vytvořit mobilní aplikaci zaznamenávající údaje o tom, jak lidé vnímají různé části města, doktorandka Lucia Brisudová dostala při svém dizertačním výzkumu zaměřeném na vnímání urbánního prostředí z pohledu obyvatel. Mladá vědkyně se zabývá také tím, jak se percepce městského prostředí mění nejen během dne i noci, ale také v dlouhodobějším horizontu.

„Tento přístup je součástí tzv. participativního mapování, které do plánování veřejného prostoru zapojuje přímo občany měst a obcí. V posledních letech se tento postup dostává stále více do popředí a aplikuje se v mnoha městech v České republice i zahraniční. Výsledkem mapování jsou komplexní podklady obsahující podněty, které jsou založeny na reálných zkušenostech obyvatel a které dál slouží při efektivnějším a cíleném plánování prostředí města,“ doplnila vědkyně.

Lucia Brisudová se proto snažila vyvinout nástroj, pomocí něhož by bylo možné podobné mapování provádět realističtěji a jinak než pouze pomocí různých mapových aplikací či dotazníků. Tento nový přístup totiž městům zjednoduší shromažďování prostorových informací a zároveň obyvatelům umožní, aby se do participativního mapování mohli zapojit kdekoliv a kdykoliv při svém pohybu po městě. „Jedním z cílů a zároveň výhodou tohoto nového přístupu je sdílení podnětů a návrhů na vylepšení konkrétního území, které se dostanou na stůl zodpovědným zaměstnancům magistrátu,“ řekla Lucia Brisudová.

V březnu Lucia Brisudová odjede na univerzitu v Manchesteru na další stáž, tentokrát ji stráví na oddělení kriminologie. „Kromě odborné spolupráce na probíhajícím výzkumu bych ráda pracovala také na dalším vývoji aplikace Cin City a rozšířila její využití v oblasti participace, strategického plánování měst a také v oblasti bezpečnosti veřejného prostoru,“ dodala.

Další články