Dnes:16°C

Zítra:16°C

Sobota 1.10. Igor
Menu

Rozpočet byl schválen Nová tramvajová trať bude!

Nová tramvajová trať bude!

foto: archiv redakce

14. 12. 2019 - 00:51

AKTUALIZOVÁNO! Obyvatelé z olomouckých Nových Sadů se můžou těšit na větší komfort v městské hromadné dopravě. Zastupitelstvo města Olomouc rozhodlo o tom, že se prodlouží tramvajová trať na jedno z největších sídlišť ve městě.

Vzniknou nové zastávky Werichova, Rožňavská a Družební. Stavět se začne v příštím roce. Do návrhu rozpočtu města Olomouce pro rok 2020 se vrátila druhá etapa výstavby tramvajové trati na Nové Sady. Upravený návrh rozpočtu prošel v pátek 13. prosince jednáním městského zastupitelstva. Pro hlasovalo 28 zastupitelů, proti bylo 11, 3 se zdrželi hlasování. Jedna z největších investičních akcí posledních let by měla odstartovat v první polovině příštího roku.

Nová tramvajová trať bude!

Změna postoje k investici plyne ze dvou faktů. Záměr byl důkladně analyzován pracovníky odborů investic, dotačních projektů a ekonomického. Ti došli k závěru, že projekt je během příštích dvou let realizovatelný. Navíc se pak v průběhu příprav a veřejné soutěže ukázalo, že náklady na stavbu druhé etapy trati mohou být významně nižší, než zněl původní předpoklad.

Rozpočet schválilo zastupitelstvo, budování tramvajové trati může začít v první polovině příštího roku.

„Samozřejmě až poté, kdy bude jisté, že získáme onu státní dotaci, bez prostředků z dotace by to nebylo vůbec reálné,“ řekl primátor Miroslav Žbánek. Dodal, že je přesvědčen o smysluplnosti zařazení projektu do rozpočtu, byť bude město muset v budoucnu hospodařit velmi odpovědně.

„V příštích přibližně deseti letech nás čeká velmi úsporný provoz, minimalizování provozních výdajů a snížení splátek úvěrů. Teprve potom může být ekonomická kondice města lepší,“ dodal Žbánek.

Schválení rozpočtu podpořily strany z radniční koalice, kromě zastupitelů za spOLečně Stanislava Fleka, který byl omluvený a Ivany Plíhalové, která se zdržela. Ke koalici se přidali také zástupci koalice SPO-SPD a zástupci ČSSD.

Jako jeden muž proti rozpočtu hlasovali zastupitelé za ProOlomouc a koalice Pirátů se Starosty.

Rozpočet je nehorázný. Každá vládnoucí strana prosazuje svoje priority, ale všechny zapomněly na jedno: chovat se jako řádný hospodář,” řekl k rozpočtu Viktor Tichák, který na magistrátu obléka triko Pirátů.

K rozpočtu se vyjádřil také jeho kolega od Starostů, Josef Suchánek, který je mimo jiné také ředitelem Správy kolejí a menz na Univerzitě Palackého.

“Obecně formulovaná příjmová položka 72 milionů z prodeje nemovitostí bez konkrétního seznamu budov a bytů nebudí přílišnou důvěru. Po minulých divokých letech často netransparentního hurá rozprodeje majetku města také kamarádům a kamarádíčkům vládní elity, je jakýkoliv další prodej hubeného městského nemovitého majetku extrémně citlivou záležitostí. A vylepšovat si špatný rozpočet prodejem městských domů, bytů a pozemků není dobře”  řekl zastupitel Suchánek.

Vyrovnaný rozpočet

Rozpočet bude v příštím roce vyrovnaný. Vzhledem k zapojení projektu tramvajové trati začne město v příštím roce realizovat úsporná opatření.

Příjmová stránka rozpočtu počítá s částkou 2,727 miliardy korun. Provozní výdaje činí 2,244 miliardy korun a kapitálové výdaje 637 milionů korun. V kapitole provozních výdajů se skrývají mzdy, opravy majetku statutárního města, objednávky služeb pro město, příspěvkové organizace města, školská zařízení, sportovní zařízení a neinvestiční výdaje. Položka kapitálové výdaje zahrnuje investiční akce města. Součet obou základních výdajových kapitol je 2,881 miliardy korun. Rozdíl mezi výdaji a příjmy pokryje částka 154 miliony korun z kapitoly financování. Město bude v příštím roce čerpat dlouhodobý úvěr.

„Návrh rozpočtu je odrazem priorit programového prohlášení,“ konstatoval při představení materiálu ekonomický náměstek primátora Otakar Bačák. Připomněl, že v příštím roce bude město důsledně hledat úspory. „V příštím roce budou postupně nabíhat různá úsporná opatření, která budou generovat úspory. Já budu trvat na tom, abychom tyto ušetřené prostředky neuvolňovali do rozvíjení a zdokonalování služeb, které jsou už v našem městě na dobré úrovni. Budu naopak chtít, abychom je používali na odpovědné hospodaření a péči o majetek města.“

„Rozpočet pro příští rok považuji za dobrý pro Olomouc, i když jeho příjmová stránka není taková, jakou bychom potřebovali. Přesto jsme dokázali připravit investiční akce v souhrnné hodnotě přes 600 milionů korun, a to takové, které mohou uspokojit přání většiny skupin Olomoučanů. Investujeme jak do ekologické hromadné dopravy, tak i do kultury či do cestovního ruchu, do sportu i do školství, nevynecháváme žádnou důležitou oblast,“ zhodnotil navržený rozpočet primátor Mirek Žbánek.

Začne období úspor

Primátor potvrdil i to, že příštím rokem začne období úspor a omezování provozních nákladů. „Úsporná opatření musíme přijmout, na tom se ostatně shodli zastupitelé napříč politickým spektrem. My ale musíme zodpovědně debatovat o tom, ve kterých kapitolách ty úspory provést a v jakém rozsahu budou. Nesmí to být tupé plošné škrtání, musíme dobře zvážit, co ta která úspora přinese, aby nakonec nebyly negativní dopady škrtání závažnější než pozitiva z úspor. Samozřejmé je, že při tom musíme garantovat fungování města,“ zdůraznil primátor Žbánek. „Čeká nás také debata o tom, jaké budou v následujících letech hlavní priority. Budeme o každé velké investiční akci velmi důkladně debatovat, a samozřejmě můžeme očekávat, že názory na tyto investice budou různé. Někdo bude preferovat opravu škol, jiný opravy turisticky atraktivních památek, další třeba dopravní projekty. Já mohu slíbit, že se o každé velké investici budeme velmi důkladně bavit,“ dodal primátor.

„V příjmové části rozpočtu je kapitola příjmů z prodeje nemovitého majetku. Budu chtít, abychom prostředky, které v průběhu roku ušetříme, plus předpokládané vyšší daňové příjmy použili k naplnění této kapitoly, místo toho, abychom prodávali nemovitosti,“ uvedl náměstek Matouš Pelikán.

Během projednávání návrhu rozpočtu se opakovaně zmiňovala vysoká míra zadlužení města. K tomu se vyjádřil investiční náměstek primátora Martin Major. „Jen za poslední období byly v Olomouci realizovány významné investiční akce za skoro 1,3 miliardy korun. Pokud bychom všechny tyto akce nedělali, mohlo by zadlužení města být o 1,3 miliardy nižší. Jenže to bychom pak neměli modernizované školy a školky, nová školní hřiště, nové hasičské zbrojnice, novu dopravní ústřednu, opravenou tobogánovou věž plaveckého stadionu, tropický pavilon v zoologické zahradě a mnoho dalších věcí. A jsem přesvědčen o tom, že když na tyto akce bylo možné za výhodných podmínek získat významné dotace, udělali jsme dobře, že tyto investice proběhly,“ řekl Martin Major.

Kultura a cestovní ruch mají víc

Jednou ze změn v rozpočtu bylo navýšení prostředků na oblast kultury a oblast cestovního ruchu. Náměstkyně Markéta Záleská, která je za tyto resorty odpovědná, vysvětlila důvod. „Vyčítalo se nám, že nedostatečně propagujeme město, že nevyužíváme jeho turistický potenciál, a že se toho v Olomouci málo děje. Jestliže tedy nyní přicházím s vizí, o níž jsem přesvědčila své kolegy, a na kulturu a cestovní ruch jsem získala více peněz, pak to je přímá a logická reakce na podobné výtky,“ uvedla Markéta Záleská. „V navýšení rozpočtu na příští rok jsou zahrnuty nové akce, ale nikoliv samoúčelné. Budeme slavit dvacet let od zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice do UNESCO, budou velké oslavy Jana Sarkandera, Olomouci se podařilo získat národní zahájení Dnů evropského dědictví, budeme obnovovat informační panely a městský mobiliář, chceme vybudovat mobilní toalety na místech, kde turistům chybí… Nejsou to tedy zbytečné výdaje. Oblast kultury i cestovního ruchu navíc čeká v příštím roce zpracování strategických koncepčních materiálů,“ doplnila náměstkyně.

Náměstek Otakar Bačák v závěru diskuze upozornil, že existuje potenciál zvýšení příjmů do rozpočtu. „V rámci rozpočtového určení daní Olomouc dostává na jednoho obyvatele 13 tisíc korun. Dostává je ale jen na těch zhruba sto tisíc obyvatel, kteří zde mají trvalý pobyt. Přitom jsou ale další tisíce lidí, kteří bydlí v Olomouci jako nájemníci, využívají všech výhod a služeb města, a přitom mají trvalý pobyt jinde. Pokud bychom dokázali tyto lidi motivovat k tomu, aby se přihlásili k pobytu v Olomouci, výrazně by nám to pomohlo, a je by to přitom nic nestálo,“ vysvětlil Otakar Bačák. „Spočítal jsem, že pokud by se takto podařilo přihlásit 4 tisíce lidí k pobytu v Olomouci, může být například zcela zrušen poplatek za odpad,“ dodal Bačák.
Další články