Zde může být vaše reklama.

Obnova dětského hřiště Nové hřiště v Mišákové v Olomouci bude ještě letos

Nové hřiště v Mišákové v Olomouci bude ještě letos

foto: olomouc.eu

29. 06. 2020 - 06:01

Dětské hřiště na Nových Sadech je pryč. Důvodem odstranění herních prvků hřiště v Mišákově ulici byl jejich havarijní stav. Verdikt nad likvidací prvků hřiště vynesl inspektor při pravidelné kontrole, která ve městě proběhla po pandemii koronaviru. Bez oblíbených prolézaček ale děti dlouho nezůstanou. Radnice má hotový projekt a chystá se stavět nové.

Zcela nevyhovující stav herního mobiliáře na hřišti prokázala povinná roční kontrola. Inspektor našel závažné nedostatky, herní prvky označil za nezpůsobilé provozu a doporučil je k rozebrání. „Nemůžeme jít proti rozhodnutí inspektora s kulatým razítkem a vzít na sebe riziko neštěstí, které by se mohlo stát při pádu dítěte z prohnilé konstrukce prolézačky,“ uvedl k situaci primátor Mirek Žbánek.

Herní prvky hřiště kvůli tomu pracovníci technických služeb v minulém týdnu rozebrali a odvezli. „Byly v takovém stavu, že už nebyla možná ani jejich oprava. Více než dva roky je, bohužel i po opakovaných útocích vandalů, pracovníci technických služeb pravidelně opravovali. Ale hlavně kvůli vyhnívání a praskání nosných částí už nebylo možné hřiště udržet v bezpečném a normám vyhovujícím stavu,“ uvedla Jitka Štěpánková z odboru městské zeleně magistrátu. Potvrdila zároveň, že už při kontrole v roce 2019 dostali od inspekce doporučení na výměnu. „Jenže, původní netypizované herní prvky se už nevyrábí, takže uvažovat nad výměnou nosných částí vůbec nebylo reálné,“ vysvětlila.

Bez oblíbeného hřiště ale děti z této části města dlouho nezůstanou. „Projekt nového hřiště je hotový, odpovídá přesně tomu, co si vybrala komise městské části, a kdyby nám do toho nevpadla pandemie koronaviru a my nemuseli hledat úspory, stavební práce by se skoro rozbíhaly, protože naplánované byly na letošní rok,“ objasnil investiční náměstek Martin Major.

„Vzhledem k tomu, že tyhle okolnosti původně nastat vůbec neměly, řešíme nyní, jak hřiště znovu vrátit do hry,“ potvrdil primátor. „Situaci jsem konzultoval s ekonomickým náměstkem, abychom 700 tisíc převedených původně do rezervy, kterou jsme museli hledat kvůli pandemii, mohli znovu na výstavbu hřiště použít. Pokud náš návrh schválí kolegové v radě, postavíme hřiště ještě letos. Stačí k tomu jen oslovit vybranou firmu a aktualizovat cenovou nabídku. Byla by škola, aby děti ze sídliště a okolí, byť jen na čas, o hřiště přišly,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek.

Na obnovu dětských hřišť ve městě směřuje každoročně částka 2,5 milionu korun. A právě tuto investiční položku rozpočtu se radní letos rozhodli převést do rezervy na zajištění opatření kvůli situaci způsobené šířením nemoci Covid 19.

Město Olomouc eviduje 64 herních, 23 smíšených a 14 sportovních veřejnosti přístupných hřišť. V rámci celoroční průběžné údržby jsou jednotlivé herní prvky opravovány a 1x ročně prochází hřiště velkou technickou kontrolou. Při rozhodování o výběru lokalit pro obnovu vychází město z požadavků komisí městských částí, správců hřišť a podnětů veřejnosti.

Další články