Středa 27.9. Jonáš
Menu

NOVÁ ČÁST FAKULTKY Nový pavilon G poskytne zázemí alergologii a infektologii

Nový pavilon G poskytne zázemí alergologii a infektologii

foto: FNOL

05. 05. 2023 - 17:49

Nová budova označená písmenem G začne v létě sloužit klientům i zaměstnancům Fakultní nemocnice Olomouc. Nachází se v severozápadním cípu nemocničního areálu a vedle zdravotnických provozů, jako je alergologie, infektologie a onkologie, bude sloužit také jako administrativní a výukové centrum či sídlo nemocničního ombudsmana. Stavbu za 180 milionů korun bez daně realizuje společnost OHLA ŽS.

„Nový pavilon se staví v tak zvaném režimu ‚design and build‘, neboli zhotovitel je autorem projektové dokumentace a zároveň i samotné stavby,“ poznamenává vedoucí Odboru investic FN Olomouc František Valíček k budově, která od loňského roku vyrůstá mezi nemocničními parkovišti P3 a P4 u nedávno vybudovaného nového vjezdu z Hněvotínské ulice.

Objekt je navržen jako třípodlažní budova s technickou nástavbou ve čtvrtém nadzemním podlaží. „Budova G není koncipována jako čistě zdravotnický pavilon šitý na míru danému pracovišti, jako tomu bylo nedávno u novostaveb sídel II. interní kliniky a ambulantní části Hemato-onkologické kliniky. Přesto nám její otevření velmi výrazně pomůže vyřešit současné požadavky na umístění některých zdravotnických i nezdravotnických provozů v zájmu komfortu našich klientů a personálu. Vznik a rozvoj špičkových pracovišť spolu se stavebním ruchem a mimo jiné i probíhající demolicí naší nejstarší budovy známé jako Franz Josef nás totiž staví před každodenní výzvy, jak vše zvládnout nejen po odborné a personální stránce, ale i po té prostorové. Věřím, že se všem návštěvníkům i pracovníkům bude v nových prostorách líbit,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

S ELEKTRÁRNOU NA STŘEŠE

V prvním podlaží budovy G budou zřízeny tři ordinace, edukační a monitorovací místnost a kancelářské prostory pro ambulantní oddělení Onkologické kliniky, dále ambulance dispenzární péče Infekčního oddělení, jež bude sloužit ke kontrole a sledování plně vyléčených neinfekčních pacientů, včetně stacionáře.

Druhé nadzemní podlaží bude novým domovem Oddělení alergologie a klinické imunologie, které se sem kompletně přesune ze stávající budovy F. Vedle zázemí pro vedení oddělení zde jeho klienti naleznou deset ordinací, vyšetřovny EKG + BKT a spirometrie, alergenní aplikace, stacionář a testovací místnost.

Ve třetím podlaží vznikají edukační a administrativní místnosti pro potřeby FN Olomouc, poradna Oddělení léčebné výživy a zázemí Národního onkologického registru. Sídlit zde bude mimo jiné interní audit či nemocniční ombudsman. 

Na střeše budovy je umístěna fotovoltaická elektrárna o výkonu zhruba 60 kWp, která se skládá z celkem 122 fotovoltaických panelů.

Další články