Zde může být vaše reklama.

Kdy může jednat policie? Odstavená auta okupují stále větší část Olomouce

Odstavená auta okupují stále větší část Olomouce

foto: Petr Pelíšek

09. 11. 2019 - 12:00

V Olomouci je potkáte na mnoha místech. Jsou opuštěná, nevypadají, že by s nimi ještě někdo další měl nějaké plány. Projedete kolem nich jednou, dvakrát, třikrát a říkáte si, proč se s nimi nic neděje? A teď možná také, o čem je vlastně řeč? Řeč je o odstavených autech, které postupně zarůstají mechem a trávou a nevypadá to, že by se na jejich stavu mělo v nejbližší době něco měnit. Jak například městští strážníci s podobnými auty zacházejí, vysvětluje jejich mluvčí Petr Čunderle.

„Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je dle ustanovení v zákoně o pozemních komunikacích, v platném znění, zakázáno odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. Vozidlo splňující výše uvedené podmínky je, dle tohoto ustanovení, nazýváno vrak,“ vysvětluje problematiku odstavených aut mluvčí Čunderle.
Podle platného zákona by to dále mělo fungovat tak, že vlastník vraku na výzvu vlastníka komunikace musí do dvou měsíců od doručení výzvy odstranit. Pokud se toto neděje, vrak zlikviduje vlastník komunikace, ovšem na náklady vlastníka vraku.

V Olomouci je běžná praxe taková, že strážníci zjištěný vrak opatří vyrozuměním pro majitele, respektive provozovatele vozidla. „V případě, že je možné majitele identifikovat, je vyrozuměn i písemně. Následně je věc, včetně příslušné dokumentace, postoupena formou oznámení na příslušný odbor magistrátu. Magistrát věc zveřejní na své úřední desce po dobu dvou měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že je vozidlo autovrak.

„Obec jej nechá z místa odstranit a následně ekologicky šetrným způsobem zlikvidovat. Náklady spojené s likvidací autovraku je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel,“ uzavírá Čunderle.

Další články