Zde může být vaše reklama.

Okresní hospodářská komora má v představenstvu novou posilu

Okresní hospodářská komora má v představenstvu novou posilu

foto: OHK

11. 08. 2020 - 16:00

Okresní hospodářská komora Olomouc v nedávné době zrealizovala odložené výroční shromáždění delegátů. Na tom obsadila jedno volné místo ve svém představenstvu. Do něj si členové komory zvolili Ing. Petra Baštince, jednatele společnosti BP STAVBY Morava s.r.o., která je současně generálním partnerem komory pro letošní rok. Komora zaznamenala úspěch i v podobě volby svého kandidáta JUDr. Jakuba Dohnala, Ph.D. z ARROWS advokátní kanceláře do smírčí komise Hospodářské komory České republiky a po čase tak má OHK zastoupení v orgánech celostátní komory.

V červenci se odehrály hned dvě důležité události. Nejprve se uskutečnilo odložené shromáždění delegátu, na kterém členové komory každoročně schvalují výroční zprávy, zprávu o hospodaření, rozpočet a další nezbytnosti. Akce poskytuje i prostor pro debatu, které letos dominovalo téma koronavirové krize a její vliv na ekonomiku a firmy v regionu. Na akci tradičně nechyběli ani zástupci Olomouckého kraje, senátor Lumír Kantor, nebo třeba také ředitel Moravského divadla David Gerneš a další čestní hosté včetně padesátky podnikatelů.

Letos se uskutečnila také dovolba jednoho člena představenstva, protože jeden ze členů v loňském roce pozbyl mandát. Do vedení komory si tak členové zvolili Petra Baštince.

„Jsem rád, že se propojila kvalitní spolupráce OHK s tímto našim členem a zástupci firem jej zvolili i do vedení komory. Tímto také i v našem představenstvu bude více zaznívat hlas z oboru stavebnictví,“ sdělil k volbě ředitel OHK Radim Kašpar.

Další důležitou událostí byl sněm Hospodářské komory České republiky a volby nového prezidia na další tři roky. Ve volbě prezidenta byli tentokrát dva kandidáti, Vladimír Dlouhý a jeho vyzývatel Bořivoj Minář. Zvítězil Vladimír Dlouhý, kterého OHK Olomouc dlouhodobě podporuje.

OHK zaznamenala také jeden úspěch, a to zvolení Jakuba Dohnala do smírčí komise, kde bude s ohledem na své vzdělání a dlouholetou právní praxi velkou posilou.

OHK Olomouc současně využívá letní měsíce pro přípravu akcí a aktivit na období do konce roku 2020. Nejen členové komory, ale i další podnikatelé, firmy, či široká veřejnost se může těšit na bohatý program, jak je uvedeno níže:
Vybrané akce OHK Olomouc

• TTalks – Debatní série zve do Telegraphu zajímavé osobnosti ze světa byznysu, kultury a veřejného života

o 20. srpna Michal Valta – projekt viaGoood

o 27. srpna David Gerneš – ředitel Moravského divadla Olomouc

o Další v přípravě...

• Olomoucké dopravní fórum (IV. ročník), akce, na kterou jsou sezvání všichni relevantní aktéři z oblasti dopravní infrastruktury i dopravní obslužnosti se uskuteční dne 29. září od 14:00.

• Konference Smart region se zaměřením na tematiku průmysl 4.0, smart city i startupy a inovační týmy. Na tu se mohou hosté těšit 5. listopadu.

• Pro pozvané účastníky se pak připravují networkingové akce Ladies club a Gentlemen's club.

• Pracovní snídaně s primátorem, pravděpodobně 8. prosince.

• Nebudou chybět ani další tematicky zaměřené akce na např. dotační příležitosti, právní aspekty v oblasti HR (pracovní právo atp.), exkurze, návštěvy klíčových zaměstnavatelů regionu, seminář o zajišťování služebních cest v době pandemie a další.

• Kromě výše uvedeného se chystají veřejné akce i pod taktovkou Sdružení Olomouckých architektů a stavitelů, bližší informace budou již brzy zveřejněny na webu Sdružení i na webu komory.

• V neposlední řadě se na 22. ledna 2021 chystá tradiční Business ples, tentokrát možná, s ohledem na události letošního roku, s výrazně inovovaným konceptem.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu komory www.hkol.cz i na Facebooku – https://www.facebook.com/ohkolomouc/

Další články