Zde může být vaše reklama.

Olomouc je na druhou vlnu připravená, volby mohou být i z auta

Olomouc je na druhou vlnu připravená, volby mohou být i z auta

foto: Lukáš Blokša

30. 08. 2020 - 17:21

Připravenost města, škol i městských organizací prověřil primátor na jednání s odborníky. Důvodem pracovního setkání jsou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která začnou platit 1. září. Kromě aktuálních témat prověřil stav zásob ochranných prostředků.

„Město je pro svou činnost i výkon všech jeho agend dobře zásobeno. Přepočetli jsme veškeré vydané zásoby ochranných prostředků, které jsme zajišťovali od začátku pandemie i ty, které jsme nyní distribuovali kvůli začátku školního roku a vydaným opatřením,“ konstatoval v tiskové zprávě po jednání primátor Miroslav Žbánek.

„I po distribuci veškerých těchto ochranných prostředků máme aktuálně více než 73 tisíc ústenek, 35 tisíc respirátorů a více než 2 tisíce litrů dezinfekce,“ vypočítal primátor.

Na zahájení školního roku se olomoucké školy, kam zamířila už čtvrtá vlna zásobování ochrannými prostředky, intenzivně připravovaly. Všechny povinnosti i doporučení obsahuje manuál ministerstva školství.

„Dotýká se jak samotné organizace výuky, fungování družin nebo vydávání stravy, tak i soutěží a pobytů mimo školy. Vedení všech našich škol podle něj zodpovědně postupuje,“ vysvětlil v tiskové zprávě náměstek pro školství Karel Konečný. V posledním týdnu srpna město školám rozvezlo 14 tisíc roušek, 7 tisíc respirátorů a 1400 litrů dezinfekce.

„V celkových číslech od samého začátku pandemie jsme do škol rozvezli 25 tisíc respirátorů, 49 tisíc roušek, 300 párů rukavic, 1000 ochranných štítů a téměř 4 tisíce litrů dezinfekce,“ vyjmenoval vedoucí odboru ochrany magistrátu Jan Langr.

Kromě prověření příprav na organizací školního roku se pracovní jednání za účasti zástupce olomoucké Krajské hygienické stanice zabývalo povinnostmi souvisejícími s pohybem veřejnosti v budovách magistrátu. „Od 1. září je zde pohyb povolen pouze s rouškou. Žádáme tímto občany o pochopení a dodržování tohoto ministerského nařízení. Informace o něm lidé najdou na cedulích u všech vstupů do budov magistrátu. Stejná opatření o nošení roušek platí i pro jízdu v MHD,“ apeloval a připomněl nařízení ministerstva zdravotnictví náměstek primátora Martin Major, zodpovědný za oblast ochrany obyvatel.

Zásoby roušek i volby z auta

Rouškami a respirátory zásobilo město i další městské organizace a to na základě jejich požadavků. Jde například o strážníky městské policie, knihovnu nebo odbor sociálních věcí. „Zejména na terénní šetření a práci s klienty jsou pracovníci odboru sociálních věcí vybaveni respirátory, které poskytují větší úroveň ochrany. Myslíme tím samozřejmě nejen na zaměstnance, ale především na naše klienty,“ objasnila náměstkyně pro sociální oblast Eva Kolářová.

Pracovní jednání odborníků se dotklo také organizace podzimního termínu voleb do zastupitelstev krajů i do senátního obvodu č. 66. „Vedle zajištění ochranných pomůcek pro členy okrskových komisí a zapisovatele město vyčlenilo více 8 tisíc roušek a 2 a půl tisíce respirátorů, 300 litrů dezinfekce a 10 tisíc rukavic. Samostatnou otázkou v diskusi bylo hlasování formou „drive in“ pro voliče v nařízené karanténě, kteří budou chtít využít možnost volit z auta. Máme vytipováno několik lokalit, kde by mohl i tento způsob hlasování proběhnout,“ popsal náměstek Martin Major.

„Ze statistik a informací epidemiologů i našich nadřízených orgánů zatím nevyplývá žádné větší riziko. Situace se však může rychle změnit a my na to musíme být připraveni,“ apeloval v závěru jednání primátor Mirek Žbánek. Zdůraznil také, že opatření související s vývojem situace musí reflektovat návrh rozpočtu města na příští rok. „Pokud si to situace vyžádá, chceme se znovu vydat osvědčenou cestou centrálního nákupu ochranných prostředků,“ objasnil primátor.

Další články