Zde může být vaše reklama.

Olomoucká práva pojmenovala novou knihovnu po Miladě Horákové

Olomoucká práva pojmenovala novou knihovnu po Miladě Horákové
Fotokoláž z procesů v roce 1950

foto: Vojtěch Duda

29. 06. 2020 - 09:00

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pojmenovala svou nově postavenou knihovnu po české právničce, političce, bojovnici za práva žen a oběti justiční vraždy během komunistických politických procesů Miladě Horákové. Souhlas k tomu získala od Jany Kánské, dcery Milady Horákové. Mimo to si UP připoměla smutné výročí speciální videoprojekcí na budovu právnické fakulty a světelnou instalací.

 

Posláním olomoucké právnické fakulty jakožto první porevoluční právnické fakulty v tehdejším Československu je podporovat hodnoty svobody, demokracie a občanské společnosti. „I proto jsme se rozhodli pojmenovat naši novou knihovnu po doktorce Miladě Horákové, symbolu protikomunistického odboje a odporu, skvělé právničce a silné osobnosti. Věříme, že tak přispějeme k důstojnému uctění její památky, šíření jejího odkazu a naši posluchači si uvědomí hlubší smysl studia práv,“ vysvětlila Blanka Vítová, proděkanka pro organizaci a rozvoj, která je společně s proděkanem Martinem Faixem pověřena dohledem nad stavbou knihovny.

Jednání s Janou Kánskou zprostředkoval Klub doktorky Milady Horákové a od počátku probíhala hladce. „Nápad právnické fakulty považuji za velmi hezký. Je to dobrý způsob, jak uctít matčinu památku. Ode mne máte zelenou. Děkuji vám za tento počin,“ reagovala před časem na žádost právnické fakulty Jana Kánská, která žije v USA. Všechny formality poté fakulta řešila se zástupci Klubu doktorky Milady Horákové.

Datum podpisu Memoranda o spolupráci bylo záměrně směřováno na konec letošního června, 27. června totiž uplynulo 70 let od justiční vraždy této demokratické političky. Předmětem memoranda je jednak užití oficiálního názvu Knihovna Milady Horákové, respektive Milada Horáková Library, jednak oprávnění užívat jméno doktorky Horákové například v souvislosti s vybranými studentskými soutěžemi, workshopy či vědeckými konferencemi. Strany memoranda se navíc dohodly, že prostory knihovny bude zdobit taktéž umělecké dílo vytvořené za účelem uctění památky Milady Horákové. „Oslovili jsme umělecké vysoké školy, které v rámci výuky vypíší soutěž pro své studenty. Vítězný návrh pak budeme realizovat,“ doplnila Blanka Vítová.

Další články