Dnes:14°C

Zítra:7°C

Pátek 26.2. Dorota
Menu

Olomoucké poplatky a vyhlášky čekají změny

Olomoucké poplatky a vyhlášky čekají změny

foto: Olomouc.eu

09. 11. 2020 - 07:23

Poplatek za svoz komunálního odpadu? Nižší. Ruší se místní poplatek z pobytu. Několik změn čeká také vyhlášky o místním poplatku ze psů a za využívání veřejného prostranství. To jsou některé věci, které do závazných vyhlášek na příští rok shbslila Rada města Olomouce. Aby vstoupily v platnost, musí je potvrdit zastupitelstvo.

Poplatek za odpad

Za svoz komunálního odpadu budou Olomoučané v příštím roce platit o 12 korun méně, než tomu bylo letos. Nově by tedy měl poplatek činit 804 korun. Poplatek se pro každý rok vypočítává samostatně v návaznosti na skutečné náklady, které město v předešlém roce na sběr a svoz komunálního odpadu vynaložilo.

„Olomoučané zodpovědně třídí a objem komunálního odpadu se snížil, proto je výpočet pro maximální výši poplatku nižší než loni. Celkově bude pro město tedy částka vybraná z poplatků za odpad zhruba o 1,25 milionu nižší,“ vysvětluje náměstek primátora Otakar Bačák.

V letošním roce činil výběr poplatku (k 19. 10. 2020) 67 359 019,44 korun.

Vyhláška také zahrnuje dvě nová osvobození od poplatku:

- pro poplatníky, kteří se zdržují nepřetržitě v zahraničí dobu delší než 1/2 roku v kalendářním roce, ve kterém má být poplatek uhrazen,

- pro poplatníky přihlášené k pobytu ve statutárním městě Olomouci na vysokoškolských kolejích, kteří nedovrší 26 let v daném kalendářním roce.

Současně rada města doporučuje vypustit osvobození od poplatku pro obyvatele ulic Nábřeží a Blahoslavova, které bylo zavedeno v minulých letech jako částečná kompenzace kvůli realizaci protipovodňových opatření. Ministerstvo vnitra doporučilo zástupcům města poskytnout takto postihnutým občanům formu benefitu prostřednictvím soukromoprávních institutů, nikoli formou osvobození v obecně závazné vyhlášce. Na návrhu možných kompenzací formou benefitů pro občany se již pracuje.

Poplatek z pobytu

Z důvodu probíhající pandemie Covid-19 se místní poplatek z pobytu s účinností od 1. 1. 2021 ruší a znovu se zavádí až s účinností od 1. 1. 2023. V předkládané vyhlášce rada města navrhuje ponechat od 1. 1. 2023 stejnou sazbu poplatku a osvobození jako v roce 2020, tedy 21 korun.

Za letošní rok (k 19. 10. 2020) činil výběr poplatku z pobytu celkem 2 387 668 korun.

Poplatek ze psů

Výše poplatku za psa se pro příští rok nezmění, zůstává tedy částka 1000 korun.
Nově však rada města zastupitelstvu navrhuje schválit doplnění osvobození od poplatku pro držitele psů provádějících canisterapii (nutno mít se psem složeny příslušné zkoušky) či sloužících Polici ČR, Městské policii a Armádě ČR.

Další úleva by měla být ve výši 50 % sazby poplatku po dobu jednoho roku pro držitele psa, který si jej vzal z útulku na území města Olomouce nebo z útulku mimo Olomouc, který je smluvně vázán zabezpečovat péči o psy nalezené na území města.

Výběr poplatků za psy činil za rok 2020 (k 19. říjnu) celkem 2 301 684,05 korun.

Poplatek za využívání veřejného prostranství

Sazby poplatku pro jednotlivé způsoby užívání veřejného prostranství by měly pro rok 2021 zůstat stejné jako letos.
O 200 korun by se měla zvýšit pouze sazba paušální částky za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla ve zbývající části zóny A a v zóně B.

Osvobození zůstanou zachována jako v roce 2020, s výjimkou osvobození pro provozování předzahrádek kaváren a restaurací, které bylo uděleno z důvodu epidemie koronaviru na období 6. 4. 2020 – 31. 10. 2020.

Vybraná částka z poplatků za užívání veřejného prostranství za rok 2020 (k 19. 10.) činila 7 400 539,62 korun.

Další články