Zde může být vaše reklama.

Olomoucké Smetanovy sady se změnily v pěší zónu

Olomoucké Smetanovy sady se změnily v pěší zónu

foto: MP Olomouc

13. 10. 2021 - 16:28

Ve Smetanových sadech došlo k úpravě dopravního značení, které z největšího olomouckého parku udělalo pěší zónu. Došlo také ke změně vodorovného dopravního značení, kam patří jízdní pruhy pro cyklisty a stezky pro chodce.

U všech vstupů a vjezdů do Smetanových sadů je tak nově umístěná svislá dopravní značka označující pěší zónu. A to s příslušnými vyjímkami, které jsou na značkách také vyjmenované.

"Koridory jsou na vozovce označeny symboly kola, ale také symboly chodce. V takovém místě je potřebné dbát zvýšené opatrnosti vůči ostatním účastníkům účastnících se provozu na pozemních komunikacích, neboť se jedná o smíšené stezky," uvedl mluvčí policie Petr Čunderle.

Co změna znamená pro návštěvníky Smetanových sadů?

"Znamená to, že se všichni musí řídit pravidly, které stanovuje zákon o provozu na pozemních komunikacích v ustanovení §39 tohoto zákona, kdy: Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen příslušnou dopravní značkou IZ6a – Pěší zóna a je ukončena dopravní značkou IZ6b – Konec pěší zóny," doplnil Čunderle.

V rámci pěší zóny mohou chodci stezky využívat v celé šířce, hry dětí zde ale nejsou dovolené. Vozidla smí do takto označené zóny vjíždět jen ta, která jsou uvedena na spodní části dopravní značky „Pěší zóna“, jiným vozidlům je zde vjezd zakázán.

V „Pěší zóně“ pak smí řidiči uvedených vozidel (tedy i cyklisté) jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

Naopak chodci musí v „Pěší zóně“ umožnit vozidlům jízdu.

"Chodci i cyklisté musí v takto označené zóně dodržovat i ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zejména jsou účastníci provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení §4, písm. a, b) zákona o provozu na pozemních komunikacích povinni se chovat ohleduplně a ukázněně, tak aby svým jednáním neohrožovali život, zdraví, majetek, životní prostředí, zvířata a sebe. Své chování jsou povinni přizpůsobit stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích a svým schopnostem a zdravotnímu stavu. Dále jsou účastníci silničního provozu povinni řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravených zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích," uzavřel Čunderle.

Další články