Zde může být vaše reklama.

Olomouckou tržnici čeká proměna

Olomouckou tržnici čeká proměna

foto: Lukáš Blokša

01. 02. 2022 - 15:07

Využití a nový vzhled prostoru olomoucké tržnice je aktuálním tématem několika posledních let. Koncesní řízení, ze kterého měl vzejít nový nájemce s jasnou vizí, jak s tímto místem naložit, skončilo bez výsledku. Prostor tržiště proto nyní přebírá Výstaviště Flora Olomouc. Jak však vedení města upozorňuje, vůbec nemusí jít o provizorní nebo dočasné řešení. Město ve spolupráci s Výstavištěm Flora jako s ověřeným a zkušeným pořadatelem trhů nejrůznějšího typu vidí naději, jak z prostoru olomouckého tržiště vytvořit živé místo s kulturním vyžitím.

„Podařilo se nám dohodnout s Florou, že si od začátku února prostor tržiště převezme pod svou správu. Ihned začne s úklidem a úpravou prostranství, tak aby tady zjara mohly opět začít tradiční trhy. Zatím máme od vedení Výstaviště Flora hrubý odhad toho, co bude třeba na místě udělat a upravit, přesnější pohled získáme na schůzce v polovině února, kde si společně vše ujasníme,“ popisuje současnou situaci náměstkyně primátora města Olomouce Markéta Záleská s tím, že betonové stoly jako prodejní místa pro trhovce zde určitě zůstanou, stejně jako zázemí pro správce a WC, které však bude třeba modernizovat.

Trhy, na které byli Olomoučané zvyklí, budou tedy probíhat dál. Výstaviště Flora k nim následně přidá i Selské trhy. „Trhy farmářského typu, které jsme pořádali v okolí pavilonu A, se u návštěvníků těšily velké oblibě, proto je určitě chceme realizovat i letos. Prostor tržnice, který teď dostáváme do správy, se nabízí jako výborné řešení. Během této první sezóny, kterou máme před sebou, si vše důkladně zmapujeme, abychom mohli dobře naplánovat dlouhodobější využití prostoru,“ vysvětluje ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Co tedy teď prostor tržnice aktuálně čeká?

  • oprava stolů pro prodejce, opětovné usazení některých z nich, vyčistit nepořádek pod stoly (úklid, likvidace plevele)
  • odvoz stavební sutě, zabetonovaných pneumatik ze zpevněných ploch a celkový úklid včetně likvidace odpadu
  • nové odpadkové koše
  • nové umyvadlo pro trhovce s tekoucí vodou
  • oprava nebo zasypání žlabů a zpevněné ploše
  • oprava značných nerovností na zpevněné ploše
  • oddělení parkoviště od plochy tržnice (betonové zátarasy nebo kužely)
  • úprava místa po odstraněných stáncích – roh tř. Svobody a Kateřinské ulice (nově vytvořit zeleň – tráva a okrasné rostliny)
  • terénní úprava a likvidace náletových dřevin včetně úklidu veřejné zeleně z tř. Svobody po lávku k Šantovce

Další nutné investice se pak budou týkat zřízení WC a skladových prostor, zajištění provozu parkoviště a koncepční úpravy všech zpevněných ploch.

Při pohledu na prostor tržnice nelze minout také budovu bývalých městských jatek. Odjakživa k tomuto prostoru patřila a veřejnost ji jako součást olomoucké tržnice stále vnímá. V ideálním případě by bylo velmi žádoucí tuto stavbu do nového konceptu tržiště také zapojit, město však není jejím vlastníkem, a tak na její využití nemůže mít velký vliv. „Víme, že původním záměrem majitele budovy bylo ji prodat, ale nyní ji z prodeje stáhl. Počítáme s tím, že se s ním opět potkáme a zeptáme se, jaký má s touto budovou záměr. Pokud se nám podaří najít společnou řeč v pohledu na koncepční využití celé této lokality, bylo by to samozřejmě nejlepší. Naše vize je vytvořit zde místo, kde se budou Olomoučané setkávat při nejrůznějších příležitostech, ať už komunitního rázu, na kulturních akcích nebo při trávení volného času,“ odhaluje plány primátor města Olomouce Mirek Žbánek.

Výhledově by se tedy olomoucká tržnice měla stát nejen místem, kam Olomoučané chodí nakupovat výpěstky od místních pěstitelů, ale také alternativním prostorem pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí města a už příští sezónu by zde lidé mohli najít kromě již tradičního vyhlídkového kola třeba také veřejné kluziště.

Na správu a údržbu tržiště Výstavištěm Flora Olomouc vyčlenilo město do konce roku 2022 celkem 1,7 milionu korun. Náklady na další úpravy prostoru a dlouhodobější plány se budou vyjasňovat postupně, pravděpodobně v průběhu podzimu letošního roku, až i vedení Výstaviště Flora získá lepší obrázek o tom, co vše bude s rozvojem olomouckého tržiště souviset.

Další články