Zde může být vaše reklama.

Olomoucký magistrát spustil web s otevřenými daty

Olomoucký magistrát spustil web s otevřenými daty
Model historického centra Olomouce na Horním náměstí.

foto: Lukáš Blokša

02. 06. 2020 - 13:37

Speciální portál s webovou adresou data.olomouc.eu je místem, odkud může kdokoliv používat shromážděné informace – takzvaná otevřená data. K dispozici je nyní deset mapových aplikací a pět datových sad.

„Jsme na začátku, zatím jsou k dispozici cenové mapy pozemků, lokace brownfieldů nebo data ze sdílené cyklodopravy,“ uvedl náměstek primátora pro Smart City Matouš Pelikán.

Otevřená data neboli Open Data jsou data zveřejněná na internetu, která může kdokoliv a kdykoliv svobodně využít bez technických a legislativních omezení. Uživatelé jsou oprávněni data dále šířit pod podmínkou uvedení autora a zachování otevřenosti dat, nesmí dojít k omezení jejich dalšího využití.

„Poskytovat data široké veřejnosti k jakémukoliv použití má nespočet výhod. Mezi ty hlavní patří zvýšení transparentnosti veřejné správy, protože občané tak mohou sledovat její fungování. Mají i ekonomický potenciál, protože díky nim vznikají další možnosti pro nové podnikatelské příležitosti,“ popsal náměstek Pelikán. Na základě otevřených dat mohou vznikat nové aplikace, které usnadňují život obyvatel. Příkladem úspěšných projektů může být mapa kriminality, mapa exekucí či mapa vysílačů využívaná aktuálně s přechodem na pozemní vysílání dvb-t2.

„Konkrétní využití zvyšuje hodnotu dat. Nejlepší využití pro data zpravidla najde někdo jiný než jejich autor. Příkladem takových dat mohou být rozpočty obcí, výsledky voleb, adresní body, meteorologické údaje, zmapované lavičky ve městě a mnoho dalších,“ řekl Tomáš Burian z oddělení Smart City olomouckého magistrátu.

Následující kroky budou směřovat především k vývoji obsahu. „Primárně se jedná o přidávání datových sad z různých odborů magistrátu a doplňování online aplikací,“ upřesnil náměstek Pelikán.

Založení portálu s otevřenými daty inicioval předseda komise pro Smart City a informační technologie Luděk Janák. Portál vznikl i díky projektu Olomouc plánuje budoucnost podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost.

Další články