Zde může být vaše reklama.

Po posouzení stavu mostu Oprava mostu na Masarykově zcela vyloučí průjezd tramvají

Oprava mostu na Masarykově zcela vyloučí průjezd tramvají

foto: archív

31. 08. 2019 - 13:00

Protipovodňová opatření v centru Olomouce rychle postupují. Zatímco výstavba nového mostu v Komenského ulici se už blíží do finále, státní podnik Povodí Moravy plánuje další práce na příští rok. Ty se mimo jiné dotknou dalšího mostního objektu, a to v Masarykově ulici, čímž ovlivní i dopravní situaci ve městě. V létě byla radnice informována, že technický podoba rekonstrukce mostu záleží zejména na posudku statiků. Město tedy na základě těchto informací připravovalo několik alternativ opatření.

V průběhu léta Povodí Moravy, s. p. informoval, že možnost zachování tramvajové dopravy na mostě Masarykova musí potvrdit odborníci. Ti nakonec předali znalecký posudek, jehož závěry konstatují, že technický stav mostu nedovoluje zachování jednokolejného průjezdu tramvají a stavba si vyžádá jeho celkové uzavření pro dopravu. „Bohužel se jedná o objektivní skutečnost, kterou nedokáže nikdo ovlivnit… Dobrá zpráva však je, že výstavba po částech umožní ponechat vždy v jedné části mostu cestu pro chodce. Stejně tak se ve spolupráci s městem podařilo využít vzniklé situace a najít dobré řešení pro současnou realizaci oprav plánovaných městem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

S výsledky odborného posudku Povodí Moravy ihned seznámilo zástupce města. Ti svolali jednání pracovní komise, která výstavbu ochrany obyvatel Olomouce před povodněmi řeší. „Předem jsme připravovali různé varianty řešení, pro případ, kdy bude možné zachovat na polovině mostu provoz, i pro opačný případ, kdy bude most muset být uzavřen zcela,“ vysvětlil primátor Mirek Žbánek. Jakmile se město dozvědělo, že po posudku statiků bude muset být most uzavřen zcela, dotáhlo tedy do finále již připravený soubor opatření. 

Přípravné práce na mostě v Masarykově ulici začnou v září a budou se týkat přeložek inženýrských sítí. Zahájení stavebních prací a tedy i uzavírky provozu je plánováno na březen roku 2020.

„Zásadní je dobrá koordinace prací na mostě s námi připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě v ulici 8. května a s plánovanými rekonstrukcemi dvou menších mostů přes Bystřici a Mlýnský potok,“ zdůraznil primátor. Díky tomu, že město tyto akce zrealizuje ve stejném termínu, sníží se tak celkové dopady na dopravu v Olomouci. Během jedné výluky na trase od nádraží do centra se tak uskuteční několik různých stavebních akcí namísto toho, aby byly uzavírány navazující úseky v různých obdobích.

Pro Olomoučany z toho plyne několik podstatných informací. „Demolice a stavba mostu bude probíhat po polovinách. To umožňuje, aby byl alespoň průchod pro chodce v Masarykově ulici zajištěn po celou dobu stavby,“ upřesnil náměstek primátora Martin Major. Ani tramvajový provoz neustane na celou dobu bourání a budování nového mostu. Po ukončení rekonstrukce ulice 8. května a mostu přes Mlýnský potok, tedy přibližně od listopadu 2020, už budou oboustranné tramvajové soupravy zajíždět od centra až na Žižkovo náměstí. „Zde se na obratišti souprava přesune na vedlejší kolej a pojede zpět směrem k centru,“ vysvětlil primátor Žbánek. Město se zhotovitelem jedná společně o co nejvhodnějším řešení systému objízdných tras. Z pohledu řidičů je podstatné, že v době, kdy začnou práce v Masarykově ulici, už bude plně v provozu most v Komenského ulici.

Současný most je kvůli plánovanému rozšíření koryta nevyhovující a je nutné ho nahradit mostem novým, který dokáže propojit Masarykovu ulici přes nové koryto řeky Moravy doplněné o moderní náplavku. Most bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celkové délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m3/s. Předpokládané dokončení druhého mostu je na jaře 2022.

Další články